Nokut-direktør Terje Mørland gratulerer HiOA som påtroppende universitet. Til venstre statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet som endelig skal fremme saken for Kongen i statsråd. Foto: Skjalg Bøhmer Vold, Khrono
Nokut-direktør Terje Mørland gratulerer HiOA som påtroppende universitet. Til venstre statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet som endelig skal fremme saken for Kongen i statsråd. Foto: Skjalg Bøhmer Vold, Khrono

NOKUT sier ja til HiOA-universitet

Publisert

Styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har sagt ja til at Høgskolen i Oslo og Akershus kan bli universitet.

— Jeg vil få gratulere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), sier NOKUT-direktør Terje Mørland etter dagens styremøte.

— HiOA har lagt ned en betydelig innsats både i arbeidet med søknaden og gjennom institusjonsbesøket tidligere i år. Det har overbevist komiteen og NOKUT om at HiOA fortjener status som universitet, sier Mørland i en pressemelding.

Nå begynner alvoret

Mørland er likevel tydelig på at det er nå det virkelige arbeidet starter.

— Nå er det opp til høyskolen å etablere og videreutvikle et universitet som holder høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt, sier Mørland.

— Dette er helt fantastisk! Jeg er stolt over alle som har vært med og bidratt til dette, sier en glad rektor Curt Rice til Khrono.

— Så da kan du ønske studentene velkommen til Norges neste universitet høsten 2018?

— Det vet vi strengt tatt ikke ennå. Det kommer an på departementets behandling av saken. Og Kongen i statsråd som skal komme med sin endelige godkjenning, sier Rice.

— Men det kan jo være at sittende politisk ledelse i departementet har lyst til å opprette et nytt universitet?

— Både statsråd Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad har vært veldig viktige i denne saken, både politisk, men også som rådgivere innimellom. Det hadde vært hyggelig om de kunne ta det hele i havn. Men jeg er sikker på at eventuelt Trine Skei Grande vil klare det samme helt utmerket, sier Rice.

OsloMet?

Rice kommer til å fremme forslag om at navnet på det nye universitetet skal bli OsloMet Storbyuniversitetet overfor høgskolens styre førstekommende fredag. Så vil søknad bli oversendt Kunnskapsdepartementet før jul.

— Så da blir det OsloMet da?

— Jeg fremmer forslaget, men styret bestemmer. Jeg registrerer at det er et stort engasjement rundt navnesaken, og det er rørende og bra, sier Rice.

Ambisiøst og målrettet arbeid

I rapporten fra den sakkyndige komiteen berømmes høyskolen for ambisiøst, strategisk og målrettet arbeid helt siden fusjonen i 2011. Institusjonen har klart å skape en godt fungerende helhet, både faglig og administrativt. De viser gode rutiner for å begrense avstanden mellom sine to campuser, Kjeller i Akershus og Pilestredet i Oslo.

Det gjenstår noe arbeid med å integrere forskningsinstituttene bedre i den øvrige virksomheten, og HiOA bør arbeide videre med å øke antall førstestillingskompetente og forskningsaktiviteten tilknyttet de store profesjonsutdanningene – spesielt lærer- og sykepleieutdanningene.

Høgskolen må nå sende inn søknad om å få endret institusjonskategori til Kunnskapsdepartementet. Det er Kongen i Statsråd som fatter det endelige vedtaket.