Hilde Engjom er fødselslege ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Hilde Kristin Strand
Hilde Engjom er fødselslege ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Hilde Kristin Strand

Pris til Engjom for forskning på svangerskap

Notert: Hilde Engjom har fått Marie Spångberg-prisen, som går til årets beste vitenskapelige artikkel skrevet av en kvinne.

Publisert Sist oppdatert

Førstegangsfødende med lang reisevei har høyere risiko for å få alvorlige komplikasjoner enn andre. Det kom fram i Hilde Engjoms doktoravhandling. Nå har Engjom fått Marie Spångberg-prisen. Den er kalt opp etter Norges første kvinnelige lege, og går til den mest verdifulle originalartikkelen, skrevet av en norsk, kvinnelig lege, hvert kalenderår.

I arbeidet med avhandlingen sin gikk Engjom gjennom 640 000 fødsler. Hun fant at hvert år skjer om lag 500 fødsler utenfor fødeinstitusjon. Dersom man har mer enn en times reisevei til sykehuset, blir faren for å føde underveis femdoblet. Er reiseveien to timer eller mer blir faren sjudoblet. Fra 1979 til i dag har tallet på fødeinstitusjoner gått ned fra 95 til 45.

I artikkelen hun nå fikk pris på, ser Engjom og medforskerne på faren for alvorlige komplikasjoner. De fant at førstegangsfødande hadde 50 prosent høyere risiko for eklampsi og HELLP ved reisetid over en time, sammenlignet med kvinner som hadde inntil en time reisetid. Hos flergangsfødende var risikoen for eklampsi dobla.

HELLP-syndrom er knyttet til svangerskapsforgiftning og er en alvorlig tilstand der røde blodlegem blir ødelagt, nivået av blodplater blir lavt og leveren blir påvirket. Eklampsi er kramper ved svangerskapsforgiftning.

Prisen ble delt ut under Den norske legeforenings landsstyremøte i begynnelsen av juni.

— Jeg vil takke mine vitenskapelige samarbeidspartnere og økonomiske støttespillere. Også vil jeg framheve Legeforeningens viktige rolle for å fremme legers forskning, sa Engjom da hun mottok prisen, ifølge Legeforeningens nettsider.