Røkkes skyskraper på Fornebu var planlagt å bli 64 etasjer høy. Illustrasjon: Aker
Røkkes skyskraper på Fornebu var planlagt å bli 64 etasjer høy. Illustrasjon: Aker

- Naturlig og fint om havhus havner i Bergen

Publisert

Det er svært interessant dersom Kjell Inge Røkkes gigantprosjekt Det store blå havner i Bergen, mener UiB-rektor Dag Rune Olsen. Men mens Røkke har ønsket å bygge 64 etasjer, er byggehøyden på Dokken begrenset til fire.

Både byrådsleder Harald Schjelderup og UiB-rektor Dag Rune Olsen ønsker det såkalte Røkke-tårnet til Bergen, etter at det denne uken ble klart at Bærum kommune sier nei til prosjektet, skriver bt.no

– Jeg synes det er både naturlig og fint om prosjektet havner i Bergen. Bærum kommune har gjort et aldeles utmerket vedtak. Fornebulandet var i utgangspunktet et lite naturlig sted for havets hovedkvarter, sier Olsen til På Høyden. 

– Har du diskutert dette med direktøren for Havforskningsinstituttet?

– Nei, jeg har ikke rukket å snakke med Sissel om det ennå. 

Høste fra rikt og rent hav

Men det er altså Sissel Rogne som skal skrive under på en samarbeidsavtale om konkrete forskningsprosjekter sammen med REV Ocean tirsdag. Det skal omfatte samarbeid om skip, digitale verktøy og annen forskningsinfrastruktur. 

– Et prosjektsamarbeid med REV Ocean vil gjøre det mulig for oss å gjennomføre store, omfattende prosjekter som vi ikke ville klart på egen hånd. Når vi er så heldige å ha en filantrop som Kjell Inge Røkke som vil bruke halve formuen sin på havet gjennom REV Ocean, er det viktig å få til gode, unike prosjekter som kan bygge kompetanse og sørge for at vi sammen klarer å svare opp på de store globale utfordringene vi står overfor for å kunne ha et rikt og rent hav å høste av, sier direktør Sissel Rogne i en pressemelding.

Planene til Røkke består av skyskraperen Det store blå, som skulle romme både hotell, konferansesenter og organisasjoner og andre virksomheter knyttet til hav. Men han skal også bygge et havforskningsfartøy, som blir langt større enn dagens norske forskningsfartøy. Når det gjelder fartøyet har det allerede vært diskutert samarbeid om infrastruktur, og Havforskningsinstituttet har allerede et spesialisert rederi som tar seg av driften av en rekke forskningsfartøy. Der er derfor ikke uventet om det blir formalisert samarbeid på dette feltet. 

– Norge har gjennom mange tiår hatt en ledende rolle innen forvaltningen av havet, mye takket være Havforskningsinstituttet. Når REV Ocean nå bygger verdens mest avanserte forskningsskip, utvikler en global havdataplattform og jobber for å få «Verdenshavets hovedkontor» lagt til Norge, er Havforskningsinstituttet i Bergen en helt avgjørende partner og jeg ser fram til et fortsatt tett og godt samarbeid, sier administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean.

 

Innovasjon på Marineholmen, administrasjon på Dokken

Hittil har UiB ikke vist særlig interesse for Dokken, der det er avgjort at det skal bygges en ny, bærekraftig bydel med både boliger og næring. Havnen skal være ute senest i 2025. 

UiB vil uansett samarbeide med HI om utdanning ved det nye bygget til HI og Fiskeridirektoratet, som skal bygges av Statsbygg på Dokken, og altså ikke er en del av Røkkes planer. Men UiB har ikke andre, konkrete planer om å engasjere seg i den nye bydelen på Dokken. 

– Vår utfordring er at vi også ønsker å videreutvikle det unike og gode miljøet vi har på Marineholmen. En måte å se funksjonene på er at Dokken blir et område for forskning og forvaltning, mens vi ser mer på forskning og innovasjon på Marineholmen. Vi ønsker også å videreutvikle næringsprofilen på Marineholmen, sier Dag Rune Olsen. 

Men han ser også at det kan bli aktuelt å utvikle den marine forskningen på Dokken, men da gjerne med andre fagmiljø. 

– Juridisk kompetanse og offentlig administrasjon er også veldig sentralt for forvaltningen av verdenshavene. Da er det andre miljøer på UiB som kan bidra.