Flere ønsker å prøve seg på smale språkfag  nå gjelder det å holde på dem.
Flere ønsker å prøve seg på smale språkfag nå gjelder det å holde på dem.

Rett i språk-koppen

Publisert

En gladnyhet fra de utfordrede språkfagene: En omlegging som gir studenter mulighet til å hoppe rett på det de liker best, viser gode resultater.

34 påmeldte til innføringskurs i arabisk språk og kultur. 55 på innføringskurs i Østasiatisk, med kinesisk og japansk språk. Opptakstallene for språkfagene har vært gode i høst.

-- Med introduksjonsemnene håper vi å gi studentene en smakebit på hva språkstudier kan gi, sier studieleder Hilde Elin Haaland-Kramer ved Institutt for fremmedspråk.
-- Med introduksjonsemnene håper vi å gi studentene en smakebit på hva språkstudier kan gi, sier studieleder Hilde Elin Haaland-Kramer ved Institutt for fremmedspråk.

Flere enn bachelor melder seg på
– En av grunnene til disse relativt gode tallene ved HF kan være at nå får alle studentene anledning - gjennom disse innføringsemnene - til å få en smakebit av det faget de har valgt allerede i første semester, ifølge professor Kjersti Fløttum.

Hun håper at dette vil bidra til bedre rekruttering til språkfagene.

Antall nye studenter på introduksjonsemnene i språkfag, høsten 2014:

 

  • ARA100: 34 (innføringskurs i arabisk språk og kultur)
  • ASIA100:55 (Aust-asiatisk sivilisasjonshistorie, introduksjon om kinesisk og japansk språk)
  • FRAN100: 22 (introduksjon til franskstudiet)
  • ITAL001: 20 (innføringsemne italiensk)
  • RUS100: 27 (grunnkurs i russisk)
  • SPLA100: 56 (introduksjon til spansk språk og latinamerikastudier)
  • TYS100: 15 /introduksjon til tyskstudiet)

Dette er smale fag, og det er ikke snakk om store tall (se faktaboks). Men Institutt for fremmedspråk ser på oppmeldingen til innføringskursene at det er langt flere enn bachelorstudentene som har meldt seg opp. Det er relativt mange andre studenter som benytter frie studiepoeng til å snuse på smale språkfag.

Rekrutteringstiltak
Studenter har fra denne høsten mulighet til å ta 10 studiepoeng i språkfag, i tillegg til ex.phil og språk- og kommunikasjonsemnet i ex.fac., allerede i første semester.

Det har imidlertid vært én, viktig endring til.

– Med introduksjonsemnene håper vi å gi studentene en smakebit på hva språkstudier kan gi, sier studieleder Hilde Elin Haaland-Kramer ved Institutt for fremmedspråk.

Hun har nemlig jobbet med rekrutteringstiltak. Instituttet fikk PEK-midler (Program for evaluering og kvalitetsutvikling) fra universitetet sentralt. De ble brukt til å arrangere språkdager for videregående elever sist høst, i tillegg til en egen fagdag for lærere i videregående skole. Instituttet har også innledet et samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Det blir en ny språkdag ved HF på den europeiske språkdagen, 26. september. Instituttet har også fått laget en promoteringsvideo. 

– Det er litt tidlig å si noe sikkert om effektene av disse tiltakene, sier hun.

Rekrutteringskrise
De humanistiske fakultetene i Norge har opplevd en rekrutteringskrise de senere årene. Nå gjelder det å holde på studentene. Frafallet på humanistiske fag har vært jevnt over høyt.

Omleggingen gjelder innføringskurs i arabisk, fransk, spansk, italiensk, russisk, tysk, og kinesisk/japansk, men ikke engelsk.