Margareth Hagen er dekan ved Det humanistiske fakultetet. Fakultetet har færre studenter enn før, men Hagen ønsker ikke å bruke ordet krise. – Og ser man på publisering av vitenskapelig arbeid, står vi for 24 prosent av den samlede publiseringen ved UiB. <span class="caps">HF</span> har svært mange sterke forskningsmiljø, sier hun. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien
Margareth Hagen er dekan ved Det humanistiske fakultetet. Fakultetet har færre studenter enn før, men Hagen ønsker ikke å bruke ordet krise. – Og ser man på publisering av vitenskapelig arbeid, står vi for 24 prosent av den samlede publiseringen ved UiB. HF har svært mange sterke forskningsmiljø, sier hun. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien

– Ingen survival of the biggest

Publisert

Kunnskapsministeren snakker nå om bærekraftige miljø. HF-dekan Margareth Hagen mener at fakultetet må samarbeide mer internt, og kanskje gjenopprette noen tverrfaglige studieprogram.

HF taper på både forskning og utdanning, sa konstituert universitetsdirektør Kjell Bernstrøm da han presenterte universitetets budsjett for neste år.

Tallene viser minus i forhold til budsjett både når det gjelder resultatmidler for forskning og for utdanning. De siste årene har også fakultetes BOA-inntekter gått ned. Samtidig går debatten om småfag, og det blir snakket om en HF-krise.

– Å snakke om en krise kan etter hvert bli sannsigende. Hva mener vi egentlig når vi bruker begrepet «krise», spør HF-dekan Margareth Hagen.

– Jeg er jo humanist, så jeg liker å definere og vite hva jeg snakker om, legger hun til.

– Og jeg synes jo det er en krise, en krise for samfunnet, for eksempel at så få velger å studere tysk.

Strategi til sommeren
Fakultetet som Hagen leder har seksti færre studenter i år enn i fjor. Dekanen sier hun tror det er et midlertidig fall, men har samtidig iverksatt tiltak. Hun har satt ned tre tverrfaglige arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike utfordringer. Den ene gruppen ser på hvordan man kan få bedre kontakt med skolene, og på et tidligere stadium enn i dag. Den andre ser på lærer- og lektorutdanning, og den tredje skal drøfte om HF skal ha egne profilområder, og hvilken form og funksjon disse skal ha.

– Jeg er opptatt av at vi må møtes på tvers av instituttene og fakultetene, sier Hagen.

– Tidligere hadde fakultetet flere tverrfaglige utdanningsprogram. Jeg mener ikke at vi skal gjenopprette alle, men dette er noe vi bør se på.

Også fakultetsstyret jobber med en egen HF-strategi. De lukket denne delen av møtet tirsdag.

– Vi hadde gode diskusjoner, og satser på å vedta strategien i juni-møtet, sier Hagen.

– Noen skal få være små
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har snakket om «robuste og solide fagmiljø».

– Hva er robust, spør Hagen.

– Jeg har lagt merke til at han nå har gått over til å bruke begrepet «bærekraftig». Innholdet er jo mye av det samme, men samtidig ligger det en darwinisme i bruken av «bærekraftig». Da snakker vi om survival of the fittest – ikke survival of the biggest, sier hun, og viser til debatten om at alle fag bør ha tjue studenter for å ha livets rett. Det har UiB-ledelsen sagt tydelig nei til.

– Noen fag skal få være små, sier Hagen, som selv er professor i italiensk litteratur.

– Italiensk er lite, og skal være det. Det er heller ikke bærekraftig at latin har femti plasser på masternivå.