En av seks studenter føler seg ensomme, viser undersøkelsen <span class="caps">SH</span>oT 2014. Bildet er fra immatrikuleringen, som i år foregikk i Nygårdsparken.
En av seks studenter føler seg ensomme, viser undersøkelsen SHoT 2014. Bildet er fra immatrikuleringen, som i år foregikk i Nygårdsparken.

Hver sjette student er ensom

Publisert

16 prosent av norske studenter svarer i en omfattende ny undersøkelse at de er ensomme, og èn av 10 mestrer ikke studiene. Professor forteller om studenter som får økte psykiske plager under studiene.

Studentsamskipnadene i Oslo og Akershus, Bergen og Trondheim legger onsdag fram det de kaller SHoT 2014, Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel, skriver Khrono.

16 prosent ensomme
Karl Kirchoff i Samskipnaden i Oslo forteller at et av de sentrale funnene i årets undersøkelsen er at 16 prosent av studentene føler seg ensomme.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT)

Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel.

Den ble sist gang gjennomført i 2010. 

Datagrunnlaget for årets undersøkelse omfatter svar fra over 13.600 studenter tilknyttet 10 studentsamskipnader.

Undersøkelsen er gjort av TNSGallup på oppdrag fra Studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Trondheim.

Dette er ett prosentpoeng mer enn i 2010 da 15 prosent av studentene oppga at de enten føler seg sosialt og/eller emosjonelt ensomme. I 2010 rapporterte hver 20. student om sosial ensomhet, mens 12 prosent var emosjonelt ensomme.

Ifølge NRK viser også årets undersøkelse at èn av 10 studenter sliter med mestring av studiene, angst og selvtillit og blant annet å ta ordet i forsamlinger. 

Datagrunnlaget for årets undersøkelse omfatter svar fra over 13.600 studenter tilknyttet 10 studentsamskipnader. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup

Flere tegn på psykiske plager under studier
Khrono fortalte i våre om Tord Øverland, superhelten som møtte veggen i studentenes tjeneste, og fikk god hjelp av samskipnaden. I dag er Øverland leder av Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Samskipnaden fortalte i våre til Khrono om mye angst og depresjon blant studenter, og professor i psykisk helsearbeid på HiOA, Per Nerdrum (bildet over), la fram tankevekkende funn: Studenter utvikler flere tegn på psykiske plager mens de studerer, men friskner til da de kommer i jobb.

Nerdrum har i mange år forsket på studenter og psykiske lidelser og plager. Nerdrum og hans kolleger har eksempelvis fulgt studentgrupper på sykepleie, fysioterapi og ergoterapi gjennom deres tre år i studier og deretter gjennom tre år etter endt studiegang.

— Vi så en oppsiktsvekkende utvikling for sykepleiestudentene. De rapporterte markant flere plager gjennom sine tre år i studiene, men frisknet til i løpet av de tre årene vi fulgte dem etter at de var ute i jobb, sier Nerdrum.

Nerdrum er professor i  og underviser på masterstudiet i psykisk helsearbeid på Institutt for sykepleie. 

Mer ensomme i Oslo og Akershus
En undersøkelse Sentio gjorde for Universitas og Norsk Studentporganisasjon (NSO) høsten 2013 har enda høyere tall for studenter og ensomhet. Her svarer 27 prosent av de spurte kvinnelige studentene at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme. Blant de mannlige gjelder det 22 prosent.

I Oslo og Akershus svarer 28 prosent av studentene at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme, mot 21 prosent i Midt-Norge og på Sørlandet.

Hos den øvrige befolkningen er en av fire ensomme.

Andelen unge mellom 16 og 22 år som rapporterer om psykiske plager økte fra 9 til 16 prosent mellom 1998 og 2008, ifølge SSB.