Professor Rolf Birger Pedersen viste Erna Solberg noen av instrumentene som finnes i Norsk havlaboratorium.
Professor Rolf Birger Pedersen viste Erna Solberg noen av instrumentene som finnes i Norsk havlaboratorium.

Statsministeren åpnet Norsk havlaboratorium

Selv kaller partene det «Norges dyrest utstyrte lagerlokale». I den enorme verkstedshallen skal forskere, ingeniører og studenter arbeide sammen for å oppdage nye, undersjøiske landskap.

– Dyphavet er et fantastisk område vi vet lite om. Der er det vulkaner, varme kilder og unike økosystemer, sa Rolf Birger Pedersen da han var med å markere åpningen til Norsk havlaboratorium.

Norsk havlaboratorium

Norsk havlaboratorium ligger på Marineholmen, i Thormøhlens gate 41.

Her skal forskere, studenter, ingeniører og andre benytte og utvikle teknologi som kan frembringe data om havet.

Fra dette laboratoriet kan de overvåke blant annet temperatur, strømmer og saltinnhold i havet.

Ved hjelp av data hentet fra havet kan man få kunnskap om  klimaendringene i havet tett, overvåke hvordan økt temperatur påvirker dyreplankton, fisk og andre marine arter og effekter av mulige oljeutslipp i sårbare områder. 

Havlaboratoriet er finansiert gjennom en rekke infrastrukturprosjekter fra Forskningsrådet. 

Industrielle partnere er blant andre Statoil, Metas, Argus, Aanderaa Data Instruments, Kongsberg Maritime og GCE Subsea.

På sikt er planen å etablere et sivilingeniørstudium rettet mot marin observasjonsteknologi.

(Kilde: UiB og HI)

 

Lagerlokale og kraftsentrum
På Marineholmen har Havforskningsinstituttet, UiB og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gått sammen om å lage Norsk havlaboratorium.

Selv kaller partene det «Norges dyrest utstyrte lagerlokale». Men hallen på Marineholmen skal etter planen være alt annet enn et skittent lokale hvor gammelt utstyr stables bort for å glemmes.

I den nye basen for havobservasjon og teknologiutvikling skal undervannsfarkoster, rigger, glidere og bøyer utvikles og vedlikeholdes. Planen er å lage et kreativt kraftsentrum for marin forskning.

Statsministeren klippet snoren
Mandag var statsminister Erna Solberg til stede for å markere åpningen. Hun gjestet byen i anledning havkonferansen, og ble fraktet til Marineholmen i Beffen.

– I havet er det store ressurser som vi i dag ikke utnytter. En bedre kunnskap om disse kan bli en kilde til økt verdiskaping. I havet finnes også trolig nøkkelen til å løse noen av samfunnsutfordringene vi står overfor, sa statsminister Erna Solberg.

Hun sendte en hilsen til stiftelsen KG Jebsen for å ha bidratt med finansieringen.

– Kappløpet framover vil bli mer teknologidrevet enn før. Her har Bergen en unik portefølje. Tunge tildelinger fra Forskningsrådet og fra KG Jebsen er en anerkjennelse av kompetansen som ligger i næringslivet og forskningsmiljøene i denne byen, sa statsministeren.

– Vi har tatt mål av oss til å bli best i verden på kunnskap, kompetanse og teknologiutvikling og næringsutvikling i relasjon til havet. Vi skal forvalte havets ressurser med klokskap, sa Erna Solberg.

Olsen: Et riktig steg mot store penger
Havlaboratoriet er finansiert gjennom en rekke infrastrukturprosjekter fra Forskningsrådet.  Industrielle partnere er blant andre Statoil, Metas, Argus, Aanderaa Data Instruments, Kongsberg Maritime og GCE Subsea.

På sikt er planen å etablere et sivilingeniørstudium rettet mot marin observasjonsteknologi.

Rektor Dag Rune Olsen mener et initiativ som Norsk havlaboratorium har gode forutsetninger for å bli svært velfungerende.

– Infrastrukturen og kompetansen som finnes her gir oss en god mulighet for å posisjonere oss for store utlysninger fra EU og NFR, sier han til På Høyden.