I dag var forskning igjen tema i spørretimen. Martin Henriksen spurte på vegne av Ap og fikk svar fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono
I dag var forskning igjen tema i spørretimen. Martin Henriksen spurte på vegne av Ap og fikk svar fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono

Mener det ikke finnes tvil om at regjeringen vil ha fri forskning

Publisert

Torbjørn Røe Isaksen slår fast at det ikke kan herske tvil om at regjeringen Solberg vil at forskningen skal være helt fri og uavhengig. Martin Henriksen (Ap) mener fremdeles det er sterk tvil om dette også er holdningen til fiskeriminister Per Sandberg.

Foranledning er Per Sandbergs uttalelser om at han ønsker en næringsvennlig forskning som støtter regjeringens ambisjon om vekst i oppdrettsindustrien.Dette skriver Khrono.

Opprinnelig var det Marianne Aasen (Ap) som krevde svar fra Erna Solberg om regjeringens syn på fri forskning. Idag ble spørsmålet stilt i spørretimen av Martin Henriksen. Torbjørn Røe Isaksen som kunnskaps- og forskningsminister var utpekt til å svare for regjeringen.

Spørsmålet var: «Erna Solberg er leder av regjeringens forskningsutvalg. Er de meningene om forskning på oppdrettsnæringen generelt og de krav til havforskningsinstituttet spesielt som fiskeriministeren har gitt uttrykk for i media i tråd med regjeringens kunnskaps- og forskningspolitikk?»

Ny runde med forskningsdebatt
Det er fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) uttalelser i kjølvannet av et oppvaskmøte mellom Havforskningsinstituttet og Norske Sjømatbedrifters Landsforening torsdag 31. mars som igjen har ført til en forskningsdebatt rundt fiskeriministeren.

Til media uttalte Sandberg at forskningen ved Havforskningsinstituttet skal være næringsvennlig og dele regjeringens ambisjon om vekst. Dette var etter at han måtte svare på spørsmål om forskning fra Marianne Aasen i Stortinget 16. mars. 

I kjølvannet av dette har Per Sandberg presisert sine synspunkter i Aftenposten, og Erna Solberg har sagt at hun mener han har vært tydelig på at forskningen skal være fri.

Se også:

— Fri og faglig uavhengig forskning
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen startet sitt svar i spørretimen med at han hadde merket seg debatten, også i akademia, om forskning.

— Det er bra at akademia reiser slik debatt, sa Isaksen, og fortsatte:

— Regjeringens holdning er tydelig og klar. Forskning skal ikke styres politisk og den skal være helt fri og uavhengig. Resultater av forskning skal ikke sensureres.

Isaksen sa at han mener det etter Sandbergs oppklaring i Aftenposten 3. april ikke kan være noen tvil om at Sandberg, Isaksen og hele regjeringen er helt på linje i forskningspolitikken.

— Lyder hult
Martin Henriksen (bildet under) er ikke fornøyd med svarene fra Torbjørn Røe Isaksen.

— Sandberg har ikke trukket tilbake sin uttalelse om at forskningen skal være næringsvennlig. Forskning kan ikke både være fri og uavhengig og næringsvennlig, og så lenge fiskeriministeren står på disse uttalelse er dette problematisk, sier Henriksen til Khrono i etterkant av onsdagens spørretime.

— Vi vet at kunnskapsministeren har et bra ståsted i forhold til forskningen, men vi kommer til å fortsette å grave i denne saken, sier Henriksen.

Han legger til at det ikke hjelper hvor mye de andre ministrene i regjeringen bedyrer at de støtter fri og uavhengig forskning så lenge det er stor tvil rundt fiskeriministerens holdninger. 

— Fiskeriministeren har etter sine uttalelser svekket omdømmet til Havforskningsinstituttet (HI), og det vil kunne hefte usikkerhet rundt forskningen HI utøver heretter så lenge sjefen deres, fiskeriministeren, ikke trekker sine uttalelser, sier Henriksen.

— Vi logrer ikke
— Vi synes det er håpløst å pålegge oss å være næringsvennlige. Vi skal ikke ha den typen mandat, sier Bjarte Bogstad, lokallagsleder for Forskerforbundet ved Havforskningsinstituttet (HI) til På Høyden fredag 1. april, dagen etter at Sandbergs uttalelser kom.

Bogstad fortalte også at uttalelsene fra fiskeriminister Per Sandberg om at de skal være et «næringsvennlig institutt», har blitt diskutert blant de ansatte.

Bogstad er også klar på at Havforskningsinstituttet ikke kan pålegges å levere modeller som viser at det er forsvarlig å nå politiske mål.

— Vi skal ikke være kritiske til næringa for enhver pris. Men vi går ikke rundt og logrer med halen for en næring, sa Bogstad til På Høyden.