Det er allerede en marin klynge på Marineholmen. Men dypvannskai, det har de ikke.
Det er allerede en marin klynge på Marineholmen. Men dypvannskai, det har de ikke.

Legger vekt på nærhet til sjø

Publisert

Beliggenhet ved sjø tillegges stor vekt i evalueringen når Statsbygg formelt har startet letingen etter tomt til nybygg for Havforskningsinstituttet.

Skal nybygg for Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet ligge på Dokken eller Marineholmen? Havforskningsinstituttet mener det første, UiB det andre. Nå har Statsbygg offentliggjort kriteriene for lokaliserings- og tomtevalg. Her heter det at «kostnadene ved å føre frem sjøvann og HIs behov for dypvannskai medfører at beliggenhet ved sjø tillegges stor vekt i evalueringen».

HI-direktør Sissel Rogne har tidligere vært svært tydelig på at hun ikke ønsker Havforskningsinstituttet til Marineholmen. Nå vil hun ikke si så mye. Foto: Tor Farstad
HI-direktør Sissel Rogne har tidligere vært svært tydelig på at hun ikke ønsker Havforskningsinstituttet til Marineholmen. Nå vil hun ikke si så mye. Foto: Tor Farstad

På Marineholmen er det ikke mulig å legge til med store fartøy, de kommer seg ikke under Puddefjordsbroen. Men her er det allerede en marin klynge.

– Vi tenker at nærhet til UiB også er trukket frem som et av kriteriene. I tillegg vil det også oppi det hele handle om pris, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Kriterier for tomtevalg

Overordnede kriterium:
Beliggenhet:
Mellom Laksevåg og Hegreneset
Tomtestørrelse: Minst ti dekar
Erverv og overdragelse: Statsbygg skal være byggherre, og tomten skal erverves av Statsbygg

Under beliggenhet:
Nærhet til sjø med dypvannskai og saltvannstilførsel
Samarbeidspartnere, UiB er nevnt i eget punkt, deretter andre aktører.
Integritet, forstått som mulighet til å selv utvikle tomten, og synlighet i bybildet
Kapasitet for at andre aktuelle aktører kan etablere seg på tomten
Nærhet til kollektivtransport

Kilde: Statsbygg

UiB har ikke definert

UiB var invitert til å komme med innspill til konseptvalgutredningen, men har ikke vært med i gruppen som nå har definert de endelige kriteriene for tomtevalg. Det sier Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til På Høyden.

Kriteriene tomtene nå skal vurderes etter er først beliggenhet, størrelse og erverv og overdragelse. Under punktet beliggenhet skal nærhet til sjø, herunder dypvannskai og saltvannstilførsel, vurderes. Det samme skal nærhet til UiB og andre samarbeidspartnere. Når det gjelder dypvannskai er god tilgjengelighet definert som direkte tilknytning til nybygg, mens middels tilgjengelighet er definert som 700 meter eller ti minutts gange unna.

– Da FF Kronprins Haakon var her måtte den ligge på Sydnes. Når den båten kommer til land har den så mye data om bord at det må lastes på paller. Hvis alle gode krefter går sammen her, kan vi få samlet HI med dypvannskai der utstyr, teknologi og prøver kan losses av og på. Med god tilgang til båter og labber, kan vi også gi UiB-studentene et godt fagtilbud med en helt unik praktisk tilnærming. Jeg håper de mange aktuelle forskningsmiljøene ser denne muligheten, og støtter opp om en slik løsning, har HI-direktør Sissel Rogne tidligere sagt til På Høyden.

Nå vil hun ikke si så mye, og henviser til fungerende kommunikasjonsdirektør Marie Hauge. Hauge sender en uttalelse på epost til På Høyden. Der heter det at «Havforskningsinstituttet forholder seg til at Statsbygg søker etter tomt og de kriteriene de legger til grunn. For oss har det hele veien vært viktig å få et nytt bygg der vi kan drive forskning med høy kvalitet, effektivt og med stadig mer avansert teknologisk utstyr. Vi er også opptatt av at det tas høyde for veksten vi vet kommer i havsektoren. For Havforskningsinstituttets del betyr det mellom annet nok plass for samarbeid med andre fartøy og større mengde prøver. Derfor er vi glade for at de behovene vi har spilt inn om tilstrekkelig areal, dypvannskai og nærhet til sjø gjenspeiles så klart i kriteriene fra Statsbygg».

Drikker kaffe med Rogne

Tonen mellom HI og UiB har virket hard og konfronterende. Sissel Rogne har tidligere sagt at en liten tomt innenfor to broer ikke er løsningen på tomtespørsmålet, UiB ved myndighetskontakt Rune Indrøy har i BT bedt HI-direktøren om å opptre profesjonelt og rasjonelt.

– Har den konfronterende tonen vært ødeleggende, Olsen?

– Sissel Rogne og jeg har møttes flere ganger og både spist middag og drukket kaffe sammen, og har en god tone oss imellom. Men i denne saken fører vi ulike argument i marken, og HI og HIs direktør må fremme de synspunktene de synes er viktigst. Nå får regjeringen saken på sitt bord, sier Olsen.

Kommunikasjonsdirektør Aschim sier at Statsbygg nå vil ta kontakt med alle som eier tomter som har vært nevnt i saken. I kriteriene heter det «sentral beliggenhet», definert som mellom Laksevåg og Hegreneset. Det betyr at Askøy, som også har meldt sin interesse, er ute av bildet.

– Vi kommer til å ta kontakt med alle som har vist sin interesse. Men det er også viktig at de som er interessert tar formell kontakt nå, sier Aschim.

Fristen er 24. september.

Taper totaliteten

Fra UiBs side blir prosessen videre fulgt med interesse, men fra sidelinjen.

– Nå er det tomteeier som skal vise frem det vi har å by på, sier Olsen.

Tor Instanes, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom sier til Bergens Tidende at Marineholmen fremdeles har nærhet til dypvannskai – selv om området ligger bak to broer.

– Hva skjer dersom det ikke blir Marineholmen som blir valgt?

– Da må vi rigge samhandlingsprosessene på en litt annen måte. Samarbeid mellom UiB og HI skal vi få til, men det er totaliteten på Marineholmen som ikke lar seg flytte. Dette vil man tape, sier Olsen.