“En seier”. Slik betrakter Hans Thybo og hans advokat Frederik Brock kjennelsen som sier at <span class="caps">KU</span> ikke hadde saklig grunn til å avskjedige Thybo. Foto: The Royal Danish Academy/Rigmor Mydtskov og Ida Bergstrøm
“En seier”. Slik betrakter Hans Thybo og hans advokat Frederik Brock kjennelsen som sier at KU ikke hadde saklig grunn til å avskjedige Thybo. Foto: The Royal Danish Academy/Rigmor Mydtskov og Ida Bergstrøm

Danmark: Oppsigelsen av Hans Thybo var usaklig

Geologiprofessor Hans Thybo ble usaklig oppsagt fra Københavns Universitet (KU). Han mottar en erstatning, men får ikke jobben tilbake. 

5. september 2016 fikk studenter og ansatte ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings sektion den alvorlige nyheten om at den profilerte professoren Hans Thybo var suspendert. Det skriver Uniavisen.dk

Tre måneder senere, 4. desember 2016, var saken klar: Etter en lang korrespondanse mellom KUs ledelse og Hans Thybo, lå oppsigelsen på bordet. Den profilerte professoren var ikke lenger ønsket ved instituttet hvor han hadde arbeidet siden 1986.

Har inngått forlik

Ett år etter at den meritterte professoren Hans Thybo ble oppsagt fra Københavns Universitet, har en faglig voldgift bestemt at oppsigelsen var usaklig.

Ledelsens offisielle begrunnelse var at Thybo skulle ha lagt press på en kollega og oppfordret ham til å ytre seg kritisk mot ledelsen i en medarbeiderundersøkelse.

– Oppsigelsen av Hans Thybo skjedde i strid med overenskomsten. Det er inngått et forlik hvor Københavns Universitet betaler en godtgjørelse, sier advokat Frederik Brocks.

Han opplyser til Uniavisen.dk at Thybo får et halvt års lønn, som er den maksimale godtgjørelse man kan få i denne type saker.

Thybo har også krevd å få jobben sin tilbake. Det får han ikke. Ifølge Uniavisen.dk er det svært uvanlig at en arbeidsplass får en voldgiftsdom som sier at de skal gjeninnsette en oppsagt person.

Søkte jobb ved UiB

Thybo var også blant søkerne til stillingen som instituttleder ved Institutt for geovitenskap som ble lyst ut før jul i 2016. Da fristen gikk ut, var det kommet inn to søknader. Den ene var fra Thybo. Fristen ble forlenget, og 22. januar 2017 var det kommet inn fire søknader. Thybo var fortsatt blant søkerne. Det samme var en av Thybos nærmeste kollegaer ved KU, Irina Artemieva. Da tilsettingskomiteen avsluttet sitt arbeid, ble det klart at Ingunn Thorseth, en intern søker, ble tilsatt i stillingen.

Thybo: Institutt for geovitenskap har en god portefølje

Thybo sa i et intervju med På Høyden at han kjenner byen Bergen, og har etablerte relasjoner til flere forskere ved Institutt for Geovitenskap ved UiB.

– Jeg kjenner Institutt for geovitenskap som et godt og velfungerende institutt som leverer god forskning, og som har en lang rekke aktiviteter som matcher mine interesser. Instituttet har en god portefølje, som jeg gjerne vil bidra til å utvikle.

En tilsatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som kjenner geovitenskapmiljøet godt, understreket at Thybo er en fremragende forsker, som har blitt sparket etter å ha kommet på kant med ledelsen i København.

– At Thybo vil til UiB, er en fjær i hatten for oss. Thybo er kjent som en tungt merittert forsker, og en sterk leder og veileder som har ledet internasjonal forskning i en årrekke, sier kilden til På Høyden.

Ifølge Uniavisen.dk skal Thybo ha skaffet KU om lag 140 millioner danske kroner i eksternfinansiering i løpet av sitt mangeårige ansettelsesforhold. Han skal også ha en H-index på 42 eller 48, litt avhengig av hvordan man måler. H-indexen er et mål for hvor mye sitert er forsker er. Thybo har flere prestisjetunge verv: Han er blant annet president i European Geosciences Union (EGU). Han er også visepresident ved Det danske Videnskabernes Selskap for den naturvidenskabelige klasse.

Støttedemonstrasjoner i København

Da det ble kjent at KU ville sparke Thybo, vakte dette sterke reaksjoner.  

Oppsigelsen ble kritisert av hans studenter, som arrangerte støttedemonstrasjon for sin foreleser, samt opprettet en støttegruppe for ham på Facebook.

Internasjonale fagfeller har også tatt ham i forsvar. Over tusen personer, blant dem profilerte norske akademikere, har skrevet under på oppropet mot oppsigelsen. I oppropet heter det blant annet at oppsigelsen er en trussel mot den akademiske friheten. Videre står det at den ikke bare er et brudd på Thybos rettigheter, men også en «trussel mot innovativ tenkning».