Professor Hans Thybo er blant søkerne til den utlyste stillingen ved Institutt for geovitenskap. Fram til i høst var Thybo tilsatt ved Københavns universitet. Foto: The Royal Danish Academy/Rigmor Mydtskov og Ida Bergstrøm
Professor Hans Thybo er blant søkerne til den utlyste stillingen ved Institutt for geovitenskap. Fram til i høst var Thybo tilsatt ved Københavns universitet. Foto: The Royal Danish Academy/Rigmor Mydtskov og Ida Bergstrøm

Omstridt dansk professor søker lederjobb ved UiB

Den tungt meritterte geoviteren Hans Thybo ble nylig oppsagt fra sin stilling ved Københavns Universitet (KU). Nå søker han stillingen som leder ved Institutt for geovitenskap.

5. september 2016 fikk studenter og ansatte ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings sektion den alvorlige nyheten om at den profilerte professoren Hans Thybo var suspendert.

Her er den offentlige søkerlisten

Fire personer søker stillingen som leder for Institutt for geovitenskap ved UiB:

Hans Thybo (62) Professor, Fredensborg

Irina Artemieva (55) Professor, Universitetet i København

Gregers Dam (57) Lead Geologist, Allerød

Ingunn Thorseth (62), Professor, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Tre måneder senere , 4. desember 2016, var saken klar: Etter en lang korrespondanse mellom KUs ledelse og Hans Thybo, lå oppsigelsen på bordet. Den profilerte professoren var ikke lenger ønsket ved instituttet hvor han hadde arbeidet siden 1986.

At Thybo vil til UiB, er en fjær i hatten for oss

Søker ledig instituttlederjobb ved UiB
Over sommeren går professor Gunn Mangeruds åremålsperiode som leder ved Institutt for geovitenskap ut.

Da søknadsfristen til instituttlederjobben gikk ut før jul, hadde UiB etter det På Høyden kjenner til, kun mottatt to søknader. Den ene var fra Thybo.

Søknadsfristen ble forlenget til 22. januar 2017. Da fristen gikk ut, var det i alt fire søkere på lista. En intern søker, Ingunn Thorseth, hadde meldt sitt kandidatur. Det samme hadde en av Thybos nærmeste kollegaer ved KU, Irina Artemieva. Også Gregers Dam står på søkerlista. Han er en en dansk geolog med paleontologi som spesialfelt.

Thybo: Institutt for geovitenskap har en god portefølje
Thybo forteller til På Høyden at han kjenner byen Bergen, og har etablerte relasjoner til flere forskere ved Institutt for Geovitenskap ved UiB.

– Jeg kjenner Institutt for geovitenskap som et godt og velfungerende institutt som leverer god forskning, og som har en lang rekke aktiviteter som matcher mine interesser. Instituttet har en god portefølje, som jeg gjerne vil bidra til å utvikle, sier Thybo til På Høyden.

Tilsatte ved instituttet ønsker en leder som kan ta instituttet ut av petroleumsalderen, og inn i fremtiden. Hvordan kan du bidra her?

Jeg ønsker å arbeide for at man ved et institutt skal ha en solid bredde, og samtidig utvikle de enkelte disiplinene på en måte som er fremtidsrettet, sier Thybo til På Høyden.

– At Thybo vil til UiB, er en fjær i hatten for oss
Kilder På Høyden har snakket med, skildrer Thybo som en svært dyktig og internasjonalt anerkjent forsker.

En tilsatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som kjenner geovitenskapmiljøet godt, sier at Thybo er en fremragende forsker, som har blitt sparket etter å ha kommet på kant med ledelsen i København.

– At Thybo vil til UiB, er en fjær i hatten for oss. Thybo er kjent som en tungt merittert forsker, og en sterk leder og veileder som har ledet internasjonal forskning i en årrekke, sier kilden til På Høyden.

Thybos søknad skal ha fremstått som svært solid. Han skal også ha en cv som karakteriseres som «uvanlig god».

Ifølge Uniavisen.dk skal Thybo ha skaffet KU om lag 140 millioner danske kroner i eksternfinansiering i løpet av sitt mangeårige ansettelsesforhold. Han skal også ha en H-index på 42 eller 48, litt avhengig av hvordan man måler. H-indexen er et mål for hvor mye sitert er forsker er. Thybo har flere prestisjetunge verv: Han er blant annet president i European Geosciences Union (EGU). Han er også visepresident ved Det danske Videnskabernes Selskap for den naturvidenskabelige klasse.

Thybo har en lang publiseringsliste. Han har publisert en rekke ganger sammen med Irina Artemieva. De to registrerte også i august 2016 firmaet AT GeoExpertise I/S, under bransjen «geologiske undersøkelser og prospektering, landinspektører mm».

Thybo er også medlem av Det Norske Videnskaps Akademi, og har også vært eksternt styremedlem ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

Støttedemonstrasjoner i København
Oppsigelsen av professor Thybo ble kritisert av hans studenter, som arrangerte støttedemonstrasjon for sin foreleser, samt opprettet en støttegruppe for ham på Facebook.

Internasjonale fagfeller har også tatt ham i forsvar. Over tusen personer, blant dem profilerte norske akademikere, har skrevet under på oppropet mot oppsigelsen. I oppropet heter det blant annet at oppsigelsen er en trussel mot den akademiske friheten. Videre står det at den er ikke bare et brudd på Thybos rettigheter, men også en trussel mot innovativ tenkning.

Jeg har gått inn for åpenhet, dialog og fri diskusjon

Thybo: Usanne beskyldninger
Hans Thybo forteller til På Høyden at han er glad for underskriftskampanjene og støtteerklæringene som har blitt startet etter at han ble sagt opp av ledelsen ved KU.

– Jeg har gått inn for åpenhet, dialog og fri diskusjon. Dessverre må man si at det er det motsatte av hva ledelsen ved KU har bedrevet. Jeg forstår ikke at man kan være bekjent av å bruke usanne beskyldninger for å kvitte seg med folk. Det mener jeg ikke hører hjemme på et universitet.

– Sett utenfra virker hele saken litt absurd?

– Ja, og slik oppleves den også. Men advokaten min har rådet meg til å ikke si så mye om den offentlig, så jeg tror ikke jeg vil utdype dette nærmere.

– Avslutningen på tilsettingsforholdet ditt i Danmark har fått stor oppmerksomhet. Regner du saken som lukket?

– Saken er ikke avsluttet ennå. KU vil visstnok diskutere saken denne uken. Hva som kommer ut av det, vet jeg ikke ennå.

KU mener Thybo har lagt press på en postdoktor
Den offisielle bakgrunnen for avskjedigelsen var at han skal ha brukt en privat epost-konto til å drøfte tjenstlige forhold. Han skal også ha sendt en epost til postdoktor, Mohammad Youssof Soliman, der han på pekte at det ikke var nødvendig å være for vennlig mot ledelsen i en arbeidsmiljøundersøkelse, en stund etter at Thybo var blitt fjernet som forskningsgruppeleder. I dette ligger en anklage om at Thybo skal ha misbrukt sin stilling som overordnet professor til å legge press på en yngre forsker.

Ifølge Uniavisen.dk er relasjonen til postdoktoren noe av kjernen i saken.

I et brev som Uniavisen.dk har sett, står det at postdoktoren skal ha blitt utsatt for et «intolerable and unacceptable pressure».

Etter at Thybo ble suspendert i september, skal Thybo og Artemieva ha møtt Mohammad Youssof Soliman på en parkeringsplass utenfor KU.

Ifølge KUs ledelse skal Soliman ha følt seg utsatt for et ytterligere press av Thybo. Ifølge KU skal Thybo her ha bedt ham om å gi ledelsen en erklæring om at han ikke følte seg presset til å uttale seg kritisk i medarbeiderundersøkelsen. KU brukte denne hendelsen som et ytterligere ankepunkt i saken mot Thybo.

Postdoktor Mohammad Youssof Soliman har senere sagt at han ikke følte seg presset av Thybo. I et intervju med Nature gir Soliman gitt sin støtte til Thybo: «I never figured something like this could happen in Denmark on such inconsequential grounds», sier han til tidsskriftet.

Kritikk på lederplass i Nature
Thybo-saken har fått bred medieomtale i Danmark. Saken vært omtalt av danske TV2, Berlingske og Weekendavisen. 

På lederplass i Nature ble Universitetet i København gjenstand for krass kritikk. Her står det at «Danmarks ledende universitet risikerer å miste internasjonal anseelse, hvis det er ute av stand til å fremsette med overbevisende grunner til at de kvitter seg med en av sine beste forskere».

Videre anklager Natures redaktører KU for å være mer opptatt av Thybos personlige stil og idiosynkrasier enn hans vitenskapelige meritter.

I never figured something like this could happen in Denmark

Langvarig turbulens
Thybo selv har i en korrespondanse med fakultetet gitt uttrykk for at han over lengre tid har hatt et dårlig forhold til sine nærmeste ledere.

Ifølge Nature skal ledelsen ved fakultetet ha konkludert med at Thybo etter hans «gjentatte brudd på arbeidsavtalen» ikke lenger hadde deres tillit.

Universitetet i København skal også ha brukt en halv million kroner på revisjonstjenester. Her ble Thybos reiseregninger gjennomgått, uten at det ble funnet forhold som gir grunn til oppsigelse.

KU-ledelsen har unnlatt å kommentere bakgrunnen for oppsigelsen i media, og har vist til at dette er en personalsak. I en melding på intranettet til instituttet skal KU-rektor Ralf Hemmingsen ha gitt uttrykk for at folk ikke kan bli sparket på grunn av g-mail-bruk, og med det åpnet for at noe annet kan ligge under.

Kilder som kjenner både det norske og internasjonale geovitenskapmiljøet, karakteriserer KUs ledelse som New Public Management-orientert, og at dette er har forårsaket konflikten med Thybo.

Universitetsavisen ved KU har dekket saken fyldig.  Men heller ikke i universitetets egen avis trer historien klart og tydelig fram. Er det sant som KU’s ledelse sier: At de av hensyn til personvernet ikke kan gi den fulle forklaringen på hvorfor Thybo måtte gå? Eller er dette historien om en dyktig forsker som kom på kant med en ledelse som ikke gir plass til store og markante personligheter?

Ber Thybo finne seg en «vellønnet og højt estimeret job i udlandet»
I desember sendte de ansatte ved Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), hvor Thybo var ansatt, to erklæringer til rektoratet. Her uttrykte Thybos gamle kollegaer støtte til ledelsen på instituttet. De presiserer at erklæringene ikke er en legitimering av oppsigelsen av Thybo, men en forsikring om at instiuttledelsen har deres tillit.

I et innlegget «Kom ud av busken, Thybo»  på Uniavisen.dk ber Hans Peter Ravn, en av hans tidligere kollegaer om å slutte å oppføre seg «kujonaktig», og stå fram med forklaringen på hvorfor han ble sparket: «Jeg foreslår hermed, at du enten finder dig et vellønnet og højt estimeret job i udlandet og indstiller skydningen, eller at du løfter sløret for, hvad den egentlige årsag er til din fyring. Det skal være den rigtige årsag – hvor pinlig den end måtte være. Og den skal være så rigtig, at ledelsen (institutbestyrer, dekan og rektor), der jo ikke selv må sige noget, blot kan nikke ja – og ikke igen udtale, at dette er ikke hele sandheden,»  skriver lektor Hans Peter Ravn i et innlegg.

Thybo har verken kommentert dette innlegget eller de øvrige oppslagene i Uniavisen.dk.

Håper på tilsetting
Ved UiB har tilsettingskomiteen fått en fyldigere søkerliste enn de hadde før jul.
Professor Jostein Bakke representerer de tilsatte ved Institutt for Geovitenskap i tilsettingsrådet. Han håper at instituttets fremtidige leder er å finne blant personene som har søkt på stillingen.

– Vi skal tilpasse oss en ny tid med nye behov. Vi ser at geovitere trengs i samfunnet, både innen ressursforvaltning, miljøgeologi, klimaforskning, fremtidens energi og geofare, sier Jostein Bakke til På Høyden.

Han forteller at instituttet arbeider med en ny SFU-søknad for også å tilpasse fremtidens utdanning til endringene i samfunnet.

– Vi trenger en styrer som kan ta faget vårt inn i fremtiden. Institutt for geovitenskap har stor stab, med mange vitenskapelig tilsatte og over tretti teknisk-administrativt tilsatte. Vi har mye aktivitet på laboratorier og i felt, og den som blir tilsatt må også være en dyktig leder for de teknisk-administrativt tilsatte, sier Jostein Bakke.