Gruppe B representerer de yngste forskerne, de som ikke har fast stilling ved UiB. Gruppen har en fast representant i universitetsstyret. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Gruppe B representerer de yngste forskerne, de som ikke har fast stilling ved UiB. Gruppen har en fast representant i universitetsstyret. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Se hvem som vil representere de midlertidige

Fire unge forskere stiller til valg til universitetsstyret for gruppe B.

Publisert

Studentenes valg til både studentparlament og universitetsstyre avsluttes i dag. Etter påske er det gruppe B, det vil si vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling, som kan gå til valgurnene. Nå er det klart hvem som stiller til valg.

Valget starter 25. april, det vil si etter påske, og På Høyden kommer tilbake med en nærmere presentasjon av kandidatene.

To stipendiater, to postdoktorer

De fire som er foreslått er:

  • Eirik Hovden, postdoktor ved Institutt for fremmedspråk.
  • Jenny Krutzinna, postdoktor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
  • Frida Kathrine Sofie Mathisen, stipendiat ved Hemil-senteret
  • Vivian Woodfin, stipendiat ved Institutt for klinisk psykologi
Professor Gunnar Grendstad leder valgstyret. Foto: Dag Hellesund
Professor Gunnar Grendstad leder valgstyret. Foto: Dag Hellesund

Det skal velges et fast medlem til universitetsstyret og minst to vara, heter det i UiBs valgreglement.

Flere ganger har fristen for å foreslå kandidater til gruppe B måttet utvides, fordi det ikke har kommet inn nok kandidater.

— Valgstyret har konkludert med at disse fire oppfyller kriteriene. Det er opp til velgerne å foreslå kandidater, og valgstyret er fornøyd så lenge det er mange nok i forhold til regelverket, sier Gunnar Grendstad.

Han er leder for valgstyret.

Fikk trekke seg

Opprinnelig var det kommet inn forslag på en femte kandidat. Vedkommende ønsket å trekke seg, og etter at saken ble behandlet i den sentrale klagenemnda fredag, fikk han lov til det.

— Kandidaten mente at han hadde misforstått hva det var han skulle stille til valg til. Da han skjønte det, ba han om fritak fordi han mente at arbeidsbelastningen hans var så stor at han ikke ville ha kapasitet til å sitte i universitetsstyret, sier Grendstad.

Valgstyret sa først at begrunnelsen ikke var god nok, men klagenemnda valgte å gi kandidaten fritak etter § 8.2, tredje ledd: «Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg».

— Vi regner med at de som stiller til valg er motiverte for et slikt verv, sier Grendstad.