Ægir kan gå ned til 6000 meters dyp, og har stor kapasitet til å gjøre avanserte operasjoner under vann. I går kveld ble den klargjort for frakt til Svalbard.
Ægir kan gå ned til 6000 meters dyp, og har stor kapasitet til å gjøre avanserte operasjoner under vann. I går kveld ble den klargjort for frakt til Svalbard.

Vil bruke forsknings-ROV i helikoptersøk

Publisert

Miniubåten Ægir 6000 skal flys til Svalbard for å bistå i søket etter det styrtede russiske helikopteret.

Personell fra Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet har siden fredag jobbet med å få sendt den avanserte miniubåten til Svalbard, der den vil opereres fra forskningsskipet GO Sars. Skipet lå øst for Svalbard da helikopteret styrtet nær Barensburg på vestsiden av øygruppen, men kom i går kveld til området etter å ha blitt tilkalt av Hovedredningssentralen.

Ægir 6000

  • Forskings-ROV'en til UiB er ein ressurs for heile forskings-Noreg. 
  • Forskingsrådet har løyvd 46 millionar kroner til prosjektet. 
  • ROV står for <<remotely operated underwater vehicle>>, og fjernstyres fra et overflatefartøy gjennom en kabel, som også overfører kraft, bilder og signaler, i tillegg til at den brukes for å heise ROV'en opp og ned fra dypet. 
  • Med en kapasitet til å dykke ned til 6000 meter kan Ægir dekke 99 prosent av havbunnen i verden. Bare enkelte dyphavsgroper i Stillehavet er utenfor rekkevidde. 
  • Ægir 6000 er utstyrt med to kraftige gripearmer, som kan ta prøver, hente eller sette ut utstyr og en rekke andre arbeidsoppgaver. 

Hentet med hercules

Ægir 6000, som er en forsknings-ROV (remotely operated vehicle) styres med propeller, og kan dykke ned til 6000 meter. Den kan filme, hente prøver, operere utstyr, og i dette tilfellet vil den også kunne feste vaiere i vrakdeler. Det skal være 200 til 300 meter dypt i området ved Kapp Heer i Isfjorden, noen få kilometer fra Barentsburg. Helikopteret hadde base på Kapp Heer, som var en omstridt base da den ble bygget.       

UiB-professor Rolf Birger Pedersen og flere ROV-piloter var lørdag kveld klare til å dra nordover med et norsk herkules-fly fra Flesland.

– Vi vet ikke hvordan vi vil bli brukt, men tanken er at vi blant annet kan feste vaiere for å få heist opp vrakrester, forklarer Pedersen til På Høyden.

Kartlegger med sonar

Men ennå mangler en viktig del for å Ægir operativ:

– Selve ROV-en og vinsjen til den klarer en hercules å få med seg, men ikke konteineren med utstyr, forteller Per Wilhelm Nieuwejaar, som er rederisjef ved Havforskningsinstituttet, og har ansvar for driften av GO Sars.

Lørdag kveld var planen at den skulle kjøres på lastebil til Gardermoen, for å hentes av et annet transportfly der.

Forsvaret har kystvaktskipene KV Senja og KV Barentshav på stedet, og en AUV (Autonomous Underwater Vehicle) av hugin-type er fløyet opp, og ble tatt i bruk lørdag. Den torpedoformede ubåten blir sendt ut fra morskipet, og kartlegger bunnen i stor detalj ved hjelp av sonar. Dataene må analyseres etter at AUV-en er hentet om bord igjen.

Det er ennå ikke kjent om AUV-en fant vraket i søket den gjorde lørdag.

GO Sars har også sonar og multistråleekkolodd, som gjør at den kan kartlegge bunnen i stor detalj. Den kan også lytte etter signaler fra ferdsskriveren til helikopteret.

Kartla havbunnen

GO Sars var i ferd med å kartlegge havbunnen i Barenshavet som en del av det omfattende Mareano-prosjektet da ulykken skjedde. I dette arbeidet bruker skipet en filmrigg som kan henges over bunnen, eller settes ned når det er interessante observasjoner. Denne kan brukes i søket.

– Det gir meget høyoppløselige bilder med video og lys. Men det er desperat behov for ROV-en for å gjøre andre operasjoner, sier Nieuwejaar.

Han mener det i første omgang er særlig kritisk å finne omkomne dersom de ligger utenfor vraket.

Deretter blir det det spørsmål hvordan vrakdeler skal heves. Vraket, dersom det er helt, kan være for tungt for flere av vinsjene om bord på GO Sars. Skipet er også utstyrt med en kraftig trålvinsj, men den kan ikke løfte deler helt om bord.

Ægir kan også kappe opp vrakdeler dersom det skulle bli nødvendig.

Liten kapasitet i nord

– Folkene fra UiB har gjort en kjempeinnsats for å få ROV-en klar, sier Nieuwejaar.

Havforskningsinstituttet har en stående avtale med Hovedredningssentralen at de kan bruke forskningsskipene til søk- og redningsoperasjoner.

– Er vi i nærheten og har muligheten, så bidrar vi. Denne saken viser også at det nesten ikke er kapasitet til undervannsoperasjoner i Nordnorge og området rundt Svalbard, sier han.

– Kystvakten har nesten ingenting av slikt utstyr. Det er den formidable undervannskartleggingskapasiteten som gjør forskningsfartøyene veldig attraktive.