Jussprofessor Johan Giertsen var ivrig tilskuer under jussstudentene arrangerte Lovstafetten på Dragefjellet. Onsdag skal han snakke om et langt mer alvorlig tema: Trygdeskandalen som har rammet NAV. Foto: Tor Farstad
Jussprofessor Johan Giertsen var ivrig tilskuer under jussstudentene arrangerte Lovstafetten på Dragefjellet. Onsdag skal han snakke om et langt mer alvorlig tema: Trygdeskandalen som har rammet NAV. Foto: Tor Farstad

Skal dissekere NAV-skandalen

Hvordan kunne det gå så forferdelig galt, og hva kommet til å skje nå? Sju professorer og en stipendiat legger NAV-skandalen under lupen onsdag.

Publisert

— Vi skal ta opp noen av de faglige spørsmålene denne skandalen har reist, og de er mange, forsiktig sagt, sier Johan Giertsen, en av de faglige ekspertene ved Juridisk fakultet som skal bidra med innlegg.

«Rettstaten sviktet – bør domstolene granskes?» er spørsmålet han stiller og kanskje svarer på i auditorium 1 på Dragefjellet onsdag.

Ophold i riket

Sentralt i mylderet av problemstillinger som NAV-skandalen virvler opp står forholdet mellom den norske folketrygdloven og EUs trygdeforordning, som Norge er forpliktet av gjennom EØS-avtalen.

— I forordningen ligger det rettigheter som det norske lovverket ikke har, som NAV ikke har vært klar over eller forstått, sier Giertsen.

Et eksempel er rettigheter knyttet til mennesker som har «opphold i riket».

— Dette betyr i Norge – eller i et annet EØS-land. Dette skulle NAV ha kjent til, men det gjorde de ikke.

Mener det er den største rettsskandalen

Nå skal altså hendelsene belyses fra flere fagjuridiske vinkler. I det professortunge panelet finnes også en stipendiat, Eivind Helland Marienborg. «Alle sviktet – hva nå?» er tittelen på hans innlegg.

Ja, hva nå?

— Det kommer til å komme en lang rekke saker i kjølvannet av det som er kommet frem. Dette kommer til å pågå i lang tid, tror Giertsen.

Han er ikke i tvil om at vi står midt opp i den største rettsskandalen i nyere norsk historie.

Seminaret onsdag retter seg mot studenter, jurister og ansatte i offentlig etater og forvaltning.