Sebastian H. Mernild er direktør på Nansensenteret. Han var heller ikke for flytting, men sier nå at flyttingen kan stimulere samarbeidet med andre klimaforskere. Foto: Ida Bergstrøm
Sebastian H. Mernild er direktør på Nansensenteret. Han var heller ikke for flytting, men sier nå at flyttingen kan stimulere samarbeidet med andre klimaforskere. Foto: Ida Bergstrøm

Nå gjør Nansen-senteret seg klar til flytting

Motstanden var først stor, men nå har Nansensenteret signert en intensjonsavtale om å leie lokaler på Geofysen.

Publisert

UiBs klimaklynge skal etter planen bestå av fagenheter fra Geofysisk institutt, Bjerknessenteret, Norce, Meteorologisk institutt og Nansensenteret, og lokaliseres i geofysen-bygget. Noen av miljøene er allerede på plass i Jahnebakken og Allégaten. I forrige uke skrev Nansensenteret under en intensjonsavtale om fremtidig leie av lokaler i Jahnebakken 3 og deler av Allégaten 70. Dette skriver uib.no.

Ville ikke flytte

Sommeren 2017 vedtok Nansensenterets styre at senteret skulle flyttes til Geofysen. Dette var noe verken de ansatte eller direktøren syntes var en god idé, skrev På Høyden den gangen. Hovedargumentet for flytting var å styrke arbeidet med klimaforskning, både for Nansensenteret og i Bergen. Argumentet mot var at Nansensenteret har andre forskningsmiljø også, samt senteret som en merkevare.

Nansensenteret skal flytte inn i østflyen i Geofysen.
Nansensenteret skal flytte inn i østflyen i Geofysen.

— Nansensenteret har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid med fagmiljøene innen klimaforskning i Bergen. At vi nå skal flytte inn med de andre fagmiljøene i klimaklyngen vil ventelig stimulere og styrke dette samarbeidet ytterligere, sier senterets direktør Sebastian H. Mernild til uib.no nå.

Bjerknes i vestfløyen

Bjerknessenteret flyttet inn i vestfløyen av geofysen i mai 2017. Statsminister Erna Solberg klipte den røde snoren. Men heller ikke på Bjerknessenteret var det bare glede over å skulle flytte. På Høyden skrev at klimaforskerne hadde flyttet til Nygårdsporten sammen med deler av daværende Uni Research bare et år før de flyttet til Geofysen.

— Da det ble mulig for Uni Research å flytte ned i Nygårdsporten var det noe alle var glade for. Men Uni Klima kunne ikke både være samlokalisert med Uni Research og klimaklyngen, sa Bjerknes-direktør Tore Furevik den gang.

Byggestart i sommer

Nå er det altså østfløyen av Geofysen som skal pusses opp. UiBs eiendomsdirektør Even Berge sier til uib.no at bygningsarbeidene i disse dager blir lagt ut på anbud. Forventet byggestart er i juli, med innflytting i første kvartal 2021.