Trond Mohn (til høyre) er en av dem som bidrar med en rekke ulike gaver til Universitetet i Bergen, sammen med rektor Dag Rune Olsen. Foto: Dag Hellesund
Trond Mohn (til høyre) er en av dem som bidrar med en rekke ulike gaver til Universitetet i Bergen, sammen med rektor Dag Rune Olsen. Foto: Dag Hellesund

Synliggjøring ikke hvem UiB får gaver fra

Universitetet i Bergen er like dårlig som de fleste andre universiteter og høgskoler i Norge til å synliggjøre informasjon om sine private gaver og hvem som står bak.

Publisert Sist oppdatert

(Saken er oppdatert med noen nye opplysninger om gavestillingene ved UiB, 06.11.2019, kl 16.16)

Universitetet i Bergen har ikke mange gaveprofessorater, og de er heller ikke synliggjort på universitetets hjemmesider.

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør, forteller at de i Bergen har samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på en stilling, samt at oljeindustrien finansierer et par II-er stillinger.

Gaveprofessorater - 52,5 hele stillinger

Disse tre har oversikt offentlig presentert:

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Oppgir 17 stillinger

Handelshøgskolen BI

Oppgir 2 stillinger

Norges Handelshøgskole (NHH)

Oppgir 2 stillinger + 2 II-er stillinger

Disse har ikke offentlig oversikt:

NTNU

Oppgir 12,5 stillinger

Høgskolen Innlandet (HINN)

Høgskolen har støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark til 6 professorårsverk for perioden 2018 – 2020.

Støtten er gitt til å støtte HINNs arbeid med universitetsakkreditering.

Universitetet i Stavanger

Oppgir 3 stillinger + 3 II-stillinger

Høgskulen på Vestlandet

Oppgir 3 + 2 på gang

Universitetet i Bergen

Oppgir 1-2 stillinger + noen II-er stillinger

Universitetet i Oslo

Oppgir 1,7 stillinger + noen II-er stillinger

UiT Norges arktiske universitet

Oppgir tre gaveprofessorat.

I tillegg har de 10 stk. Professor II-stillinger.

NMBU

Oppgir ingen hele stillinger, noen II-er stillinger

Disse oppgir ikke å ha noen:

  • Høgskolen i Østfold
  • OsloMet
  • Universitetet i Agder
  • Nord universitet

2019: Komplett oversikt over stillingene institusjonene oppgir høsten 2019.

2015: Oversikt fra 2015

— I tillegg har vi jo etablert samarbeid med eksempelvis Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse. Skatteetaten betaler også en stilling ved Det juridiske fakultet. Så det er litt avhengig av hvordan man definerer gaveprofessorat når vi skal telle opp, påpeker Bernstrøm.

Han forteller at Kreftforeningen gir rundt 35 millioner til forskning ved UiB årlig, og at deler av disse midlene også går til å finansiere stillinger. Samarbeidet med Trond Mohn stiftelse handler om, innstegsstillinger, der Mohn betaler de fem første årene av stillingen. Hvis vedkommende har klart å kvalifisere seg til førstekompetanse gjennom disse fem årene, tar universitetet over finansieringen av stillingen.

Thøgersen, NHH: — Åpenhet helt avgjørende

Øystein Thøgersen er rektor på Norges handelshøyskole (NHH). NHH er de eneste som både har informasjon om sine gavestillinger åpent på sine hjemmesider, og der informasjonen som ligger ute faktisk er oppdatert og korrekt.

— Vi mener at gavestillinger er en styrke når samarbeidet har relevans for vår forskning og undervisning. Som regel kommer vi i slike samarbeidsforhold når vi har hatt en god prosess over lengre tid med eksterne aktører, sier Thøgersen.

Åpenheten er viktig for å understreke at våre forskere og vår forskning ikke er til salgs, og at alle skal ha enkelt tilgang til hvem vi samarbeider med og på hvilke fagfelt og områder.

Øystein Thøgersen, rektor NHH

Han forteller at de typiske samarbeidspartnere er litt større foreninger eller næringsaktører som har en høy grad av modenhet og forståelse når det gjelder akademias behov for uavhengighet.

Thøgersen trekker samtidig fram at det etter hans syn er svært viktig å ha åpenhet og nesten være overtydelig på slike samarbeid.

— Åpenhet og transparens på dette er jo svært viktig. Nettopp også for at ingen skal begynne å mistenke at vi har skjulte forbindelser eller samarbeid når vi forsker fritt og uavhengig. Åpenheten er viktig for å understreke at våre forskere og vår forskning ikke er til salgs, og at alle skal ha enkelt tilgang til hvem vi samarbeider med og på hvilke fagfelt og områder, mener Thøgersen.

Sørøst Norge har flest med sine 17

Utifra de tallene universiteter og høgskoler oppgir til Khrono er det til sammen 52,5 hele gavestillinger på institusjonene høsten 2019.

Det er Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som oppgir flest med 17 stillinger.

Nest flest er det NTNU som oppgir å ha med sine 12,5 stillinger.

De andre som oppgir å ha stillinger har 2-3 hele stillinger, samt noen II-er stillinger.

Høgskolen i Østfold, OsloMet og Universitetet i Agder oppgir at de ikke har gavestillinger.

UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet og Høgskolen i Innlandet har ikke så langt svart på Khronos henvendelser, tross purringer, og 14 dagers svartid.

Se også: Her er komplett oversikt over stillingene

Etterlyste åpenhet - lite har skjedd på fire år

Sammen med Norges handelshøyskole (NHH) og BI er USN flinke til å synliggjøre hvor mange og hvem de har gaveprofessorat fra. De andre universitetene og høgskolene bruker dagevis for å finne fram denne informasjonen.

Daværende direktør for Forskningsrådet, Arvid Hallén, var blitt positiv til denne type gavestillinger i 2015, etter at han i 2006 markerte skepsis, men han var svært skeptisk den manglende åpenheten rundt stillingene og i det hele tatt hvem universitetene mottar penger fra og samarbeider med.

— Jeg ser det som naturlig at institusjonene har oversikt, både for egen del og med tanke på informasjon utad, om sine samarbeidspartnere og gavestillinger. Også med tanke på transparens er det viktig at samarbeid av denne karakter blir synliggjort, sa Hallén.

Les også: Hallén vil ha mer åpenhet om samarbeid med næringslivet

Khrono har tatt kontakt med alle statlige høgskoler og universiteter og spurt på ny hvor mange gaveprofessorater de har.

Fra USN og BI har vi fått vite at informasjonen som ligger på nettsidene ikke er helt oppdatert, den eneste som har offentlig og korrekt oversikt er Norges handelshøyskole (NHH). På nhh.no finner man enkelt informasjonen og ikke bare det, den er korrekt.

Fra de som ikke har denne type professorater får vi også ganske raskt svar. Det gjelder Høgskolen i Østfold og OsloMet. Alle responderer høflig, det står ikke på det, men oversikten finnes ikke og må framskaffes. Og det tar mange dager.

Ingen har hørt på formaningen fra Hallén fra 2015.

Hallén anno 2019: — Åpenhet er nødvendig

Og vi spør Arvid Hallen i dag, ikke lenger direktør i Forskningsrådet, men blant annet styreleder på Høgskulen på Vestlandet hva han synes om at det ikke har skjedd noe på dette området:

— Jeg mener fortsatt at det er viktig for institusjonene å ha en lett tilgjengelig oversikt over gaveprofessorater. Men en side av manglende oversikt kan være at mange institusjoner ikke har sett potensialet i slik ekstern finansiering og at det kan være en sammenheng mellom liten oppmerksomhet, få gaveprofessorater og svak oversikt. Det kan derfor være at mange institusjoner kan gjøre mer på dette feltet. Uansett er det ingen tvil om at kunnskapen om denne type finansieringsstøtte bør være lett tilgjengelig for alle, sier Hallén til Khrono.