Er en forglemmelse nok til å oppfylle skyldkravet?  Det har ikke Sentral klagenemd eller ankeinstansen Felles klagenemd valgt å kommentere, mener Halfdan Mellbye, som representerer Martin Seglen Baardshaug. — Et hendelig uhell, ikke uhederlig adferd, sier advokaten om notatene som ble gjenglemt på pulten i forbindelse med bokkontrollen.
Er en forglemmelse nok til å oppfylle skyldkravet? Det har ikke Sentral klagenemd eller ankeinstansen Felles klagenemd valgt å kommentere, mener Halfdan Mellbye, som representerer Martin Seglen Baardshaug. — Et hendelig uhell, ikke uhederlig adferd, sier advokaten om notatene som ble gjenglemt på pulten i forbindelse med bokkontrollen.

Fuskedømt student ble frikjent

Publisert

Etter å ha ventet langt over lovens tidsfrister, fikk Martin Bardshaug en gave ved inngangen til juleferien, fra Gulating lagmannsrett: Fullt medhold og tilkjenning av saksomkostninger.

– Dommen er bra for studentenes rettssikkerhet, mener advokat Halfdan Mellbye.

Tatt ved bokkontrollen
Saken mot Baardshaug har sin bakgrunn i eksamen i forvaltningsrett (Jus 123) i juni 2012. Studentene slipper inn i eksamenslokalet 40 minutter før eksamensoppgavene deles ut. De får ti minutter til å legge fra seg lovlige hjelpemidler, som lovsamlinger, og må deretter forlate lokalet. Her starter bokkontrollen. Baardshaug la fra seg lovsamling, et par penner, mat og studentbevis. I tillegg la han etter lagmannsrettens vurdering, ved en forglemmelse igjen en håndskrevet liste over relevante dommer og et notat fra et gruppearbeid.

Da Baardshaug kom inn i eksamenslokalet etter bokkontrollen, lå det en lapp på pulten hans. Ulovlig hjelpemiddel inndratt. Han gjennomførte imidlertid eksamen.

I oktober 2012 konkluderte Sentral klagenemd med juks, og annullering og utestengelse som reaksjon. Dette ble stedfestet av Felles klagenemd senere. Staten, ved Universitetet i Bergen, fikk også medhold i tingretten.

Gulating lagmannsrett gir fullt medhold til studenten, og Universitetet i Bergen må ut med 124 000 kroner til Baardshaug for saksomkostninger.

– Flere slike saker
Advokaten har snakket med Martin Seglen Baardshaug, den tidligere jusstudenten som ble ilagt tidsbestemt utestengelse fra norske universiteter og høyskoler.

Baardshaug er blitt meddelt den ferske dommen, og er naturligvis glad for at lagmannsretten har fulgt ham i at han ikke har opptrådt uhederlig.

– Jeg har hatt mange lignede saker, men Baardshaug er den eneste studenten som har vært villig til å stå hele løpet.

Dommen er ennå ikke rettskraftig. – Det håper jeg den blir, så blir det sannsynligvis langt færre slike saker i fremtiden.

Dommen fra lagmannsretten har vært kraftig forsinket på grunn av sykdom.

Vil kontakte tidligere juksedømte studenter
Det er et paradoks at det er strengere regler for fusk for studenter enn for forskere, mener Mellbye.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og advokat Mellbye har hatt mange studenter på besøk de siste årene. Mellbye selv anslår at mellom 10 og 15 ved forskjellige tidspunkt har kontaktet ham etter å ha blitt ilagt reaksjoner på lærestedet for fusk – mange av dem på UiB. Det er i alle fall to saker som er nærmest identiske med Baardshaugs, men som ikke ble tatt videre gjennom rettssystemet.  

– Jeg vil orientere tidligere klienter om denne dommen.

Om noen vil gå veien om rettssystemet, er for tidlig å si.