Styremedlemmene (f.v.) Hilde Aspås (vara), Terje Dyrseth. Hallgeir Gammelsæter (leder) og Harald M. Hjelle på dagens møte i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø
Styremedlemmene (f.v.) Hilde Aspås (vara), Terje Dyrseth. Hallgeir Gammelsæter (leder) og Harald M. Hjelle på dagens møte i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Molde skal sondere

Publisert

Styret ved Høgskolen i Molde har vedtatt at høgskoleledelsen skal sondere «mot mulige fusjonspartnere», noe som i realiteten betyr nye NTNU.

Styret ved Høgskolen i Molde hadde møte fredag formiddag. Styret påla ledelsen å fortsette dialogen med Kunnskapsdepartementet, samt å involvere ansatte og studenter i å diskutere fusjon eller selvstendighet ved hjelp av for eksempel informasjons- og debattmøter, samt en rådgivende spørreundersøkelse. Dette skriver Panorama.

Hele vedtaket:

«Høgskolestyret har mottatt meldingen om at kunnskapsministeren ikke støtter planene for en høgskoleallianse. For HiMolde vil det måtte bety at man enten står alene eller inngår i en fusjon. Dette vil være et svært viktig veivalg som styret vil diskutere på den planlagte strategisamlingen 8.-9.mars.

Styret er opptatt av hvordan man kan utvikle kompetansemiljøet i regionen, og hvilket veivalg som best realiserer et godt utdanningstilbud og forskning av høy kvalitet. For styret vil synspunkter fra studenter, ansatte, omgivelser og kunnskapsdepartementet være viktig å ha med seg inn i diskusjonen. Det er også viktig å avdekke hvilket mulighetsrom HiMolde faktisk har.

Styret ber om at ansatte og studenter involveres på en god måte, gjerne ved hjelp av informasjonsmøter, debattmøter og etterfølgende rådgivende spørreundersøkelse.

Styret ber ledelsen fortsette dialogen med KD, og at man i tillegg sonderer mot mulige fusjonspartnere. Dette for å gi høgskolestyret et best mulig beslutningsgrunnlag til strategisamlingen.»