UiB skal ikke utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. Det vedtok styret onsdag ettermiddag. Foto: Tor H. Monsen
UiB skal ikke utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. Det vedtok styret onsdag ettermiddag. Foto: Tor H. Monsen

Sa nei til utredning

Publisert

Styret vil ikke utrede fusjon med Høgskolen i Bergen, men ønsker styrket samarbeid med høgskolen.

Uten stor uenighet vedtok universitetsstyret at UiB ikke skal utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. Den eneste som viste seg som klar tilhenger av en utredning, var Anne Kverneland Bogsnes. Det har hun også vært tydelig på tidligere.

Men flere av styremedlemmene tok til orde for tettere samarbeid med høgskolen.

– Når jeg leser saken tenker jeg at det er her vi er. Jeg håper man kan få være her og reflektere rundt samarbeid og la ting utvikle seg, i hermetegn, naturlig. Det er om å gjøre å få til et faglig samarbeid uten at noen føler seg presset til det, sa Oddny Miljeteig.

– Ikke en fruktbar veg
To av fakultetene har sagt ja til fusjon, to har sagt nei. Hva mat.nat og juss sa, ble karakterisert som «tja» og «det er det samme for oss».

– Det er et tåkete bilde. Å utrede fusjon nå er ikke en fruktbar veg å gå, sa universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Før styret begynte å behandle dagens saker, holdt blant andre Helge K. Dahle, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, et innlegg. Han fikk direkte spørsmål fra Johan Fredrik Odfjell om hva han tenker om utredning av fusjon. Dahle har tidligere stått frem som tilhenger av dette, men fakultetet han leder er delt.

– Spør du meg personlig, så mener jeg at vi bør utrede dette. Men ikke nå. UiB er inne i mange prosesser, og jeg er usikker på om vi har kapasitet til fusjonsutredning i tillegg per i dag. En del premisser er også uklare, hva vil man egentlig oppnå med en fusjon? Jeg er også usikker på kostnadene, sa Dahle.

– Snobbing
Odfjell mener at noen av svarene fra fakultetene bærer preg av snobbethet.

– Det er ikke en motsetning mellom høy kvalitet i profesjon og forskning. Jeg ønsker at ledelsen skal forplikte seg til samarbeid med høgskolen i større grad, sa han, og fikk støtte fra Kjersti Fløttum:

– Jeg synes vedtaksforslaget er for svakt. Jeg synes også det er leit å se snobbethet og arroganse.

Klynger
Fløttum advarte også mot å tro at Kunnskapsdepartementet nå lar UiB være i fred. Flere av styremedlemmene, og også rektor, trakk frem de ulike klyngeplanene. Det er også knyttet spenning til hvordan den nye finansieringsordningen for sektoren blir. Det blir offentliggjort i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.

– Vil det være volum, tabloid sagt kjøttvekt, som kommer best ut? Det ser ikke slik ut per i dag, og jeg tror UiB kan komme godt ut fra en ny finansieringsordning. Men andre modeller kan premiere kjøttvekt, særlig på utdanningssiden, sa rektor Dag Rune Olsen.

Han sa også at han hadde regnet med at det kom til å bli lagt reine fusjonspenger på bordet. Summen er så langt 70 millioner kroner.

– I denne sammenhengen er det nesten ikke penger.

Vedtak: Styrke samarbeidet
Universitetsstyret vedtok følgende. Punkt tre er endret i forhold til forslaget i saksfremstillingen:

1.Styret imøteser et forslag om hvordan man kan få bedre synergier mellom fagmiljøene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet - Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen.

2. UiB fremste strategiske grep for økt samarbeid vil være etablering av kunnskapsklynger.

3. Styret ber om å bli forelagt en plan for å styrke samarbeidet med Høgskolen i Bergen, med særlig vekt på helse, teknologi og lærerutdanning.