Forskerforbundets hovedtillitsvalgte ved <span class="caps">NTNU</span> er ikke fornøyd med at det pågår mange prosesser samtidig. Foto:flickr.com/<span class="caps">NTNU</span>
Forskerforbundets hovedtillitsvalgte ved NTNU er ikke fornøyd med at det pågår mange prosesser samtidig. Foto:flickr.com/NTNU

Fusjonsmisnøye i nord

Publisert

De hovedtillitsvalgte ved NTNU mener at fusjonsarbeidet går for fort. Ved Nord universitet krever fagforening ekstern gransking etter at ledelsen av lærerutdanningen er foreslått lagt til Nord-Trøndelag.

Ved Nord universitet har en dekan og en visedekan nylig sagt opp stillingene sine i protest mot prosessen som skal føre frem til en ny organisering av Nord universitet. Universitetet består av de tidligere høgskolene i Nesna og Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland. Men selv om fusjonen var et faktum fra 1. januar i år, var det mange spørsmål fusjonsplattformen ikke ga svar på. Disse skulle den nye ledelsen finne svar på.

Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet foreslår at lærerutdanningen skal ledes fra Levanger. Det blir ikke godt mottatt i Bodø. Foto: Nord universitet
Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet foreslår at lærerutdanningen skal ledes fra Levanger. Det blir ikke godt mottatt i Bodø. Foto: Nord universitet

Et av spørsmålene er hvor ledelsen for det nye lærerfakultetet skal ligge. Rektor Bjørn Olsen foreslår nå at den skal være i Levanger, skriver Khrono.

Vil ha gransking
Det er Utdanningsforbundet ved campus Bodø langt fra enige i. De ønsker en ekstern gransking, skriver leder Maja Henriette Jensvoll i et leserinnlegg i Avisa Nordland.

– I fusjonsplattformen som man ble enige om står det at ledelsen av et lærerutdanningsfakultet skal legges til Nord-Trøndelag,  «dersom det er faglige forutsetninger for det». Vi hadde forventa at «faglige forutsetninger» skulle ha fokus i prosessen, men vi har ikke klart å se det noe sted. En slik ekstern vurdering ville hatt større legitimitet og i gitt oss et bedre felles grunnlag for fusjonsarbeidet, sier Jensvoll til Khrono.

Rektor Olsen sier til Khrono at han mener at universitetet har hatt gode prosesser og sier han har vanskelig for å se grunnlaget for fagforeningens utspill. Det er styremøte ved Nord universitet torsdag 23. juni.

Reagerer på tempoet
Også litt lenger sør er det tillitsvalgte som reagerer på prosesser. Universitetsavisa skriver at de hovedtillitsvalgte i Forskerforbundet mener at fusjonsarbeidet går for fort. Gry Eva Sinkaberg Alterskjær og Kristin Dæhli, begge hovedtillitsvalgte, sier at de får tilbakemeldinger om at ansatte kjenner på slitasje, frustrasjon og usikkerhet.

Forskerforbundet reagerer også på hvordan sakene blir behandlet. I det såkalte organisasjonsprosjektet, som avløste fusjonsprosjektet, er det ikke sakslister, dokumenter og vedtak.

– Alt skal skje på en gang nå. Fusjonen, campusprosjektet og avbyråkratisering går samtidig. Alt har stor betydning for de ansattes fremtidige arbeidsplasser, for trivsel, arbeidsmiljø og produktivitet, sier Dæhli til universitetsavisa.

– Vi ser at mye skjer uformelt. Vi ser også oftere at beslutninger allerede er fattet når saker skal behandles i samarbeidsutvalgene. Det er ugreit, sier Alterskjær.