1. januar 2016 fusjonerte Universitetet i Nordland med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Arkivfoto: Universitetet i Nordland
1. januar 2016 fusjonerte Universitetet i Nordland med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Arkivfoto: Universitetet i Nordland

Bachelorgrad ved Nord universitet oppfyller ikke kravene

Selv studier som skal legges ned, må oppfylle kravene. Det påpeker NOKUTS tilsynsdirektør Øystein Lund.

For et år siden ble det kjent at NOKUT ville starte en tilsynsprosess med Nord universitet.

Universitetet ble til da Universietet i Nordland fusjonerte med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Nå har NOKUT fattet vedtak om at bachelorgradutdanning i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet ikke oppfyller kravene i studietilsynsforskriften.

Selv har Nord universitet meldt fra om at dette studiet kan bli avviklet. De må likevel oppfylle kravene, skriver NOKUT i en pressemelding.

– Nord universitet har varslet at de ønsker å legge ned studiet. NOKUT har understreket at studiet i en eventuell avviklingsperiode må oppfylle kravene i studietilsynsforskriften, sier tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund.

NOKUT har gitt universitetet opprettingsfrist til 25. april 2017 for de fleste kravene og til 25. oktober 2017 for krav knyttet til fagmiljø og forskningsaktivitet.

NOKUT vil følge de nye institusjonene tett
De store fusjonsprosessene i universitets-og høgskolesektoren har endret kartet over norsk høyere utdanning. Mindre høgskoler er slått sammen til større enheter. Nord universitet har kommet til, og flere høgskoler, deriblant HIOA har varslet at de vil søke om å bli universitet.

NOKUT direktør Terje Mørland har tidligere uttalt at større enheter ikke nødvendigvis fører til høyere kvalitet. Han har tidligere varslet om at NOKUT vil holde et øye med de nyfusjonerte institusjonene.

– Strukturprosessene i høyere utdanning er satt i gang med et mål om å styrke kvaliteten ved institusjonene. Det er imidlertid ikke alltid automatikk i at en fusjon samlet sett bidrar til bedre kvalitet. NOKUT følger derfor nøye med på de institusjonene innen høyere utdanning som har fusjonert og som har tenkt til å fusjonere, sier Mørland i en pressemelding.