Gerd Tinglum og Dag Rune Olsen leder to institusjoner som nå blir ett. Håpet er at de også kan få samlokalisert lokaler på Møllendal, der Kunst- og designhøgskolen skal flytte inn i nytt bygg neste år.
Gerd Tinglum og Dag Rune Olsen leder to institusjoner som nå blir ett. Håpet er at de også kan få samlokalisert lokaler på Møllendal, der Kunst- og designhøgskolen skal flytte inn i nytt bygg neste år.

Glad for ekstra navnerunde

Publisert

Ved KHiB er man glade for at UiB-styret vil ta en runde til på navnevalg for det nye fakultetet. Men bortsett fra det er rektor Gerd Tinglum strålende fornøyd med vedtaket.

– Det er en god nyhet for oss at UiB-styret vedtok at de vil se på fakultetets navn en gang til. Vårt forslag var «Fakultet for kunst, design og musikk». Det er utenfor UiBs navnetradisjon, men ett av argumentene for dette navnet var at det fungerer både på nynorsk og bokmål.

Det sier Gerd Tinglum, rektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Som kjent vedtok Universitetet i Bergen torsdag at KHiB og UiB skal slå seg sammen og opprette et kunstnerisk fakultet. Men navnet «Kunstnerisk fakultet» fungerer ikke på nynorsk, og styret vil derfor se på navnet en gang til.

Venter på kongen
– Vi er veldig fornøyde med UiBs vedtak. Styrevedtakene våre er nesten likelydende, så vi kommer ikke til å møte på noen store utfordringer. Nå venter vi på formelt vedtak gjort av Kongen i statsråd, sier Tinglum.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i en pressemelding at han er glad for den entusiasmen som KHiB og UiBs styrer har vist i denne prosessen.

– Endelig beslutning treffes av Kongen i statsråd, og vi vil raskt begynne forberedelsene til dette, sier Isaksen.

Interrimstyre
Tinglum håper et formelt vedtak kan fattes så fort som mulig. Det betyr at når nytt studieår starter i august, kan arbeidet med konkretisering av det nye fakultetet forhåpentligvis for alvor begynne. Det første som skal skje, er at man får på plass et interrimstyre.

– Hele KHiBs virksomhet blir overdratt til UiB. For oss er det viktig å få et fakultet der det kunstneriske utviklingsarbeidet er i fokus, sier Tinglum. 

 

Hva mener du det nye fakultetet bør hete? Kom gjerne med forslag i kommentarfeltet.