Elise Nonseid, Astrid Linnea Østerholt, Pia Nordhelle, Kristine Maryam Risse, Masha Vesterheim, Ida Rønningen og Harald Lexander er andreårsstudenter i musikkterapi og kommer til å bli en del av et nytt fakultet dersom det er det UiB-styret vedtar torsdag.
Elise Nonseid, Astrid Linnea Østerholt, Pia Nordhelle, Kristine Maryam Risse, Masha Vesterheim, Ida Rønningen og Harald Lexander er andreårsstudenter i musikkterapi og kommer til å bli en del av et nytt fakultet dersom det er det UiB-styret vedtar torsdag.

Anbefaler «Det kunstneriske fakultet»

Publisert

Universitetsstyret skal torsdag ta endelig stilling til om man skal opprette et eget fakultet for kunst, design og musikk.

Kunst- og designhøgskolen (KHiB) har allerede sagt ja. Tidlig i mai vedtok høgskolens styre at de ønsker å bli en del av Universitetet i Bergen. Det er Griegakademiet som skal slåes sammen med KHiB.

Torsdag står saken på universitetsstyrets sakskart. Universitetsdirektørens forslag til vedtak er klar: Styret bør anbefale overfor Kunnskapsdepartementet at Kunst- og designhøgskolen i Bergen overdrar sin virksomhet til Universitetet i Bergen fra 1. januar 2017.

Tre institutter
Ideen om et kunstnerisk fakultet har hatt få uttalte motstandere. Men det har vært noe debatt knyttet til om hele eller bare deler av Griegakademiet skulle flytte over til et nytt kunstnerisk fakultetet. Hva med de mer teoretiske fagmiljøene, som musikkterapi og musikkvitenskap? Til slutt sa fagmiljøene selv ja, og i forslaget til vedtak heter det at fakultetet inkluderer alle nåværende fagfelt ved KHiB og Griegakademiet.

Det nye fakultetets foreslåtte navn er «Det kunstneriske fakultet». Fakultetet vil starte opp med tre institutter.

Egen sak om ph.d.-program
Noe av det som har vært viktig for KHiB, er å få på plass et eget doktorgradsprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Siden UiB er selvakkrediterende, vil dette kunne la seg gjøre. I vedtaket fra KHiB-styret heter det at de stiller som vilkår at UiB skal ta på seg ansvaret for å finansiere minst sju nye stipendiatstillinger og i tillegg arbeide for å få dette inn på statsbudsjettet.

I saken som skal opp i UiB-styret heter det at opprettelsen av et eget ph.d.-program vil kreve en særskilt behandling i styret. En slik sak kan komme opp høsten 2016. Til høsten vil styret også få en egen sak med forslag til interimløsning for styring og ledelse våren 2017. Fra høsten kan da det nye fakultetet være i takt med de andre enhetene ved universitetet med hensyn til valg eller ansettelse av ledere.

Anbefaler å arbeide for samlokalisering
Et annet spørsmål er «hvor skal det nye fakultetet plasseres». KHiB får som kjent nye lokaler på Møllendal. Disse skal være ferdige og innflyttingsklare i mai 2017.

Men hva med Griegakademiet? Det eksisterer omfattende planer for ombygging og rehabilitering av Nygård skole. Men etter at sammenslåingstanken med KHiB ble mer konkret, har forslaget om samlokalisering på Møllendal også blitt hyppig nevnt. Det er en ledig tomt ved siden av KHiBs nye lokaler. I forslaget til vedtak blir styret anbefalt å be ledelsen om å arbeide for en samlokalisering. En samlokalisering er også på listen over større prioriterte  byggeprosjekter, som styret også skal ta stilling til torsdag.

I KHiBs vedtak fra mai heter det at dersom UiB-styret vedtar noe som avviker vesentlig fra KHiBs vedtak, skal saken behandles på nytt i KHiBs styre.

KHiB-rektor Gerd Tinglum sier til På Høyden at KHiB-styret skal ha et møte i juni og at UiBs vedtak skal diskuteres da. Hun ønsker ikke å kommentere saken før UiB har fattet sitt vedtak.