Kathrine Skretting er rektor ved Høgskolen i Lillehammer. Høgskolen har nå samtaler med nabohøgskolen, Høgskolen i Hedmark, om fusjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold, Khrono
Kathrine Skretting er rektor ved Høgskolen i Lillehammer. Høgskolen har nå samtaler med nabohøgskolen, Høgskolen i Hedmark, om fusjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold, Khrono

Lukket seminar om mulig fusjon i Innlandet

Publisert
Fusjon:

Tirsdag denne uka snakket høgskolene Hedmark og Lillehammer sammen om mulig fusjon. Bak lukkede dører.

Innen første juni skal NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) levere sin rapport om mulig fusjon mellom høgskolene Hedmark og Lillehammer.

Tirsdag 26. april hadde styrene ved de to institusjonene felles styreseminar bak lukkede dører. Det skriver Khrono.

Tidligere i april ble ble det klart at Kunnskapsdepartementet har støttet fusjonsarbeidet med 2,5 millioner kroner. 

— Ikke dramatikk bak lukking
I følge Østlendingen (sak bak betalingsmur) gjorde begge rektorene, Anna Linnea Ottosen, Hedmark, og Kathrine Skretting, Lillehammer, sitt ytterste for å avdramatisere lukkingen av tirsdagens styreseminar.

Til Khrono forklarer Lillehammer-rektor Kathrine Skretting lukkingen på følgende vis:

— Det finnes en forhistorie her. Det gjør at noe spørsmål kan være litt mer sårbare her enn hos andre i samme situasjon. Derfor hadde vi behov for at det første møtet skjedde bak lukkede dører, sier Skretting og legger til:

— Vi  hadde et svært godt møte, og det var en god og åpen stemning. Vi fikk de første innspillene fra NIFUs arbeid, og vi hadde gruppearbeid der styrene ble blandet rundt hva vi har å vinne på fusjon og hvor utfordring kan ligge.

Ekstraordinære styremøter i mai
Lillehammer-rektoren forteller at de to høgskolene vil få en foreløpig utgave av NIFU-rapporten allerede 15. mai.

— Derfor vil begge høgskolene ha ekstraordinære styremøter i mai. 

I tillegg har Høgskolen i Hedmark ordinært styremøte 9. juni og Lillehammer 14. juni.

Ottosen sier til Østlendingen at dersom NIFU-rapporten viser at det er mye å hente faglig på en fusjon, vil de se på om det da er mulig å få til likelydende styrevedtak basert på NIFU-rapporten.

Da de to høgskolene søkte om midler til fusjonsarbeidet skriver de at etter avklaring med statssekretær Bjørn Haugstad må et endelig vedtak om eventuell fusjon skje senest i september i år.