Direktør ved UiB, Kjell Bernstrøm, har ledet arbeidet med å få fusjonen mellom de fem instituttselskapene på Vestlandet i havn.
Direktør ved UiB, Kjell Bernstrøm, har ledet arbeidet med å få fusjonen mellom de fem instituttselskapene på Vestlandet i havn.

Nytt instituttselskap på plass

Publisert

Det nye instituttselskapet på Vestlandet blir en realitet fra januar av. Nå er aksjonæravtalen i boks. 

– Nå samler vi oss slik at vi kan konkurrere med de største i Norge. Målsetningen vår er å vokse til og forbi 1 milliard i årlig omsetning, samt at de lokale miljøene i Stavanger, Kristiansand og Bergen fortsetter å vokse og utvikle seg, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm til Stavanger Aftenblad.

Storinstitutt på Sør- og Vestlandet

  • En intensjonsavtale ble undertegnet i desember 2016 om en mulig sammenslåing av forskningsinstituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS
  • En aksjonæravtale skulle vært klar i mai 2017.
  • Universitetene i Bergen, Stavanger og Agder samt Stiftelsen Rogalandsforskning og en rekke andre private og offentlige selskap er eiere av selskapene.
  • Rundt 900 ansatte jobber i selskapene i dag. 640 av dem er ansatt i Uni Research og CMR.
  • I 2015 omssatte de for ca. 1,1 milliarder kroner. Drøyt 700 millioner av disse var i Uni Research og CMR
  • Hovedkvarteret blir trolig i Bergen. 

 

 

I desember 2016 ble det undertegnet en intensjonsavtale om å slå sammen instituttselskapene Uni Research AS, Christian Michelsen Reserach AS, Iris AS, Agderforskning AS og Teknova AS. Noe av målet er å danne en motvekt til Sintef, som er svært dominerende på instituttmarkedet i Norge

I starten av juni var aksjonæravtalen fortsatt ikke på plass, og man jobbet med en verdifastsettelse av de ulike selskapene. 

– De ulike eierne ønsker naturligvis å ivareta sine interesser, sa Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen til På Høyden da.

Over 900 ansatte

Nylig kom eierne til en enighet, og aksjonæravtalen ble underskrevet. Selskapet som får over 900 ansatte, vil være i drift fra 1. januar 2018. 

Bernstrøm sier til avisen at det er for tidlig å si noe om hvilke lokale konsekvenser fusjonen vil få. 

– Nå har en gruppe ledet av direktørene samlet seg, og før selskapet blir operativt skjer det ikke noe mer enn at vi former en administrasjon som skal sette selskapet i gang fra januar av, sier Bernstrøm og fortsetter:

– Forhåpentligvis fører innretningen vi har valgt til at vi kan trekke synergier fra hverandre, og jeg tror vi har valgt en profil som gir vekst i alle områder. Hvis vi lykkes, vil alle fagmiljøene tjene på det.

Bernstrøm sier til På Høyden at han foreløpig ikke kan si noe om eierbrøken, og at fusjonsavtalen vil bli presentert nærmere under Arendalsuka i august. 

De fem selskapene omsatte i 2015 for 1103 milllioner kroner. De to UiB-kontrollerte selskapene Uni Research AS og CMR AS sto for til sammen 710 av disse millionene.

– Veldig gledelig

Administrerende direktør i Uni Research, Aina Berg, er glad for at avtalen er i havn. 

– Vi syns det er veldig gledelig at man har kommet til enighet. Vi har stor tro på at dette her skal bli et bra institutt. Vi er allerede godt i gang med å kartlegge det faglige grunnlaget, og se på mulige samarbeidsområder på tvers av de instituttene som er i dag, og på kryss og tvers av geografi, sier Berg til På Høyden.

Hun forteller at lederne for de ulike instituttene vil ha tett dialog fremover. 

– Det er veldig god stemning, og stor interesse for hva de andre jobber med, og hvordan man kan få faglig merverdi ut av det. Vi skal ha møter sammen jevnlig utover høsten, sier Berg, og legger til:

– Det blir veldig bra for Sør- og Vestlandet å få en større aktør i instituttsektoren. Det gjør at vi i større grad kan hevde oss i konkurransen om å få senter og større EU-prosjekter enn det vi hver for oss kan i dag.