Det nye, store instituttselskapet som blant annet består av Uni Research, blir lansert i Arendal i ettermiddag.
Det nye, store instituttselskapet som blant annet består av Uni Research, blir lansert i Arendal i ettermiddag.

Lanserer forskningsselskap i Arendal

Publisert
Arendal:

Eierne bak det nye instituttselskapet benytter Arendalsuka til å lansere det nye selskapet, som består av Uni Research AS, CMR AS, Iris AS, Agderforskning AS og Teknova AS

Det nye selskapet har gjennom UiB-eide Uni Research hovedtyngde i Bergen, og vil få hovedkontor der. 

Forskningsselskapene

Uni Research AS

Eiere: UiB (85 %), Stiftelsen Unifob (15%).

Omsetning 2016: 395 millioner kroner.

Antall ansatte: 433.

CMR AS

Eiere: UiB (50%), Uni Research AS (35%). Øvrige (15%): CGG Marine Resources Norge AS, Statoil Technology Invest AS og Sparebanken Vest.

Omsetning 2016: 297 millioner kroner.

Antall ansatte: 211.

IRIS AS

Eiere: UiS (50%), Stiftelsen Rogalandsforskning (50%).

Omsetning 2016: 305 millioner kroner.

Antall ansatte: 198.

Agderforskning AS

Eiere: UiA (50,1%), Stiftelsen Agderforskning (49,9%).

Omsetning 2016: 39 millioner kroner.

Antall ansatte: 37.

Teknova AS

Eiere: J. Ugland Venture AS (29,3%), Agder Energi AS (17,5%), Skeie Group AS (13,2%), Stiftelsen Agderforskning (11%). Øvrige (29,2%):UiA, MH Wirth AS, Elkem AS, Agderforskning AS, Sparebanken Sør.

Omsetning 2016: 27 millioner kroner.

Antall ansatte: 24.

Sum omsetning 2016: 1063 millioner kroner.

Sum ansatte: 903

Kilde: UiB

I en pressemelding skriver eierne at noe av bakgrunnen er å ta opp konkurransen med forskningsinstitutt i inn- og utland. Sintef er det desidert største instituttselskapet i Norge, og dermed en naturlig konkurrent for det nye selskapet, som dekker Sør- og Vestlandet. Ikke minst i oljesektoren i landsdelene har lenge vært gode kunder hos Sintef. 

Selskapet har ennå ikke fått et styre, og brøken mellom de mange eierne er ennå ikke kjent. Dette er selskapene som vil ha en eierandel i det nye selskapet: Universitetet i Bergen (UiB), Stiftelsen Universitetsforskning, Universitetet i Stavanger (UiS), Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder (UiA), Stiftelsen Agderforskning og de private eierne i Teknova AS.

– Norge, og ikke minst regionene våre, trenger å bli sterkere på innovasjon, verdiskaping og forskning, og det nye forskningsselskapet får en viktig rolle i nettopp dette, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen i pressemeldingen.

Begynner i 2018

Det formelle sammenslåingen vil først skje 1. januar 2018, men i mellomtiden skal et interimstyre lede arbeidet med sammenslåingen. Eierne ble enige om fordelingen av aksjene like før sommeren. Mange eiere har gjort at det har tatt en del tid å få gjort alle de formelle skrittene, med godkjenning i hvert enkelt styre. 

Det nye selskapet får en omsettning på over en milliard kroner, og ni hundre ansatte. Forskningsområdene spenner vidt, men flere av selskapene jobber særlig med teknologi. 

På Høyden kommer tilbake med mer etter presentasjonen i ettermiddag.