Miljø er et av feltene både Norce og Norut driver med. Her sjekker Eirik Straume Normann laks for lus. Bildet ble tatt mens selskapet het Uni Research.
Miljø er et av feltene både Norce og Norut driver med. Her sjekker Eirik Straume Normann laks for lus. Bildet ble tatt mens selskapet het Uni Research.

Instituttselskap kan utvide mot nord

Publisert

Det nyopprettede instituttselskapet Norce kan vokse enda mer: Det nordnorske forskningsselskapet Norut kan bli en del av selskapet.

Både styrene i Norut og Norce sa 19. april ja til å begynne med fusjonssamtaler. Det er ventet at samtalene kan være ferdige før sommeren. 

– Vi fortsetter som planlagt med de igangsatte prosessene for å bli et samlet NORCE, og ser samtidig fram til spennende og givende samtaler med Norut, sier styreleder Hans Olav Lindal i Norce.

Norce ble slått sammen av selskapene Uni Research, Iris, Christian Michelsen Research, Iris, Agderforskning og Teknova fra nyttår. Selskapet har rundt 900 ansatte, og ligger an til å omsette for en milliard kroner i 2018. 

Dersom Norut blir med vil omsetningen øke med ytterligere 100 millioner kroner, og like mange ansatte. 

Norut har særlig kompetanse på arktisk forskning, og driver med satellittfjernmåling, droneteknologi, IKT, miljø, bioteknologi, næringsutvikling og urfolk. 

Mye av bakgrunnen for opprettelsen av Norce var å være en motvekt til instituttselskapet Sintef, som er langt større enn konkurrentene. 

– Jeg tror nasjonal instituttsektor vil komme styrket ut ved at det blir færre, men større forskningsinstitutter. Det vil fremme internasjonal slagkraft og jeg tror også at forskning på og i nord vil få et mer solid fundament. Samtidig vil jeg understreke at styret kun har gjort et vedtak om å starte forhandlinger, sier styreleder Morten Hald i Norut.