Maren Lars, Sofie Staveteig Torblå og Signe Waaglund er snart sykepleiere. De har ikke engasjert seg veldig i fusjonssaken, men lurer litt på hvorfor studentene i Sogndal er så negative. Foto: Tor H. Monsen
Maren Lars, Sofie Staveteig Torblå og Signe Waaglund er snart sykepleiere. De har ikke engasjert seg veldig i fusjonssaken, men lurer litt på hvorfor studentene i Sogndal er så negative. Foto: Tor H. Monsen

Slik reagerer de i Haugesund

Publisert

Sykepleier-studenter i Haugesund lurer på hvorfor studentene i Sogndal reagerer så sterkt på planene om fusjon.

— Noen av oss hadde mer glød for Stavangersporet, sier Åge Gjøseter.

Frode Vidhovde er butikksjef for studentbokhandelen i Haugesund. Dersom det nå blir en fusjon mellom de tre høgskolene, vil det være ulike aktører som driver bokhandel. Hva skjer med Vidhovdes jobb da? Foto: Tor H. Monsen
Frode Vidhovde er butikksjef for studentbokhandelen i Haugesund. Dersom det nå blir en fusjon mellom de tre høgskolene, vil det være ulike aktører som driver bokhandel. Hva skjer med Vidhovdes jobb da? Foto: Tor H. Monsen

— Det var mer i den akademiske retningen enn det profesjonsstyrte, sier forskeren med en fortid fra NHH og som har god kontakt med kolleger innenfor organisasjon og ledelse ved UiB.

— Samtidig er nok vi mer lik HiB og HiSF.

Men Gjøseter stiller seg ikke negativ til en fusjon med høyskolene, heller. Han synes å ha merket en viss apati blant kolleger etter at fusjonssamtalene med Universitetet i Stavanger, ikke førte fram. Han ser helst at sogningene blir med på fusjonen. Det handler om balanse i mellom institusjonene.

— Det er nok et premiss.

Hva skjer med bokhandelen?
Frode Vidhovde er butikksjef i studentbokhandelen. I Haugesund er det ARK-kjeden som driver butikken, på vegne av Samskipnaden. I Bergen er det Akademia, og i Sogn en tredje aktør, ifølge butikksjefen. En fusjon av samskipnadene kan føre til at hans ansettelsesforhold og butikkdrift, blir endret. Samskipnadene hadde tidligere i uken et møte med departementet om problemstillinger omkring studentvelferden ved en fusjon.

Hvorfor reagerer Sogndal-studentene?
Maren Lars, Sofie Staveteig Torblå og Signe Waaglund går sisteåret på sykepleien. De er klar for arbeidslivet om knappe to uker. Selv om de har vært på campus de siste tre årene, har de ikke hatt særlig interesse for saken.

— Da fusjonssaken var oppe sist (med Stavanger, journ.anm.) tenkte jeg først  at den hadde lite med meg å gjøre. Det eneste var: Om vi blir universitet, hva skjer da, sier Torblå.

De er forundret over hvorfor studenter i Sogndal reagerer så sterkt, men Waaglund peker på den gode kontakten og oppfølgingen hun har hatt med faglærere på et forholdsvis lite studiested som i Haugesund. — Stort er ikke nødvendigvis bedre.