Volda-rektor Johann Roppen (til venstre) bør tenke på kvalitet i alle ledd når avgjørelsen om fusjon eller ikke tas, synes UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Hilde Kristin Strand
Volda-rektor Johann Roppen (til venstre) bør tenke på kvalitet i alle ledd når avgjørelsen om fusjon eller ikke tas, synes UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Hilde Kristin Strand

Volda bør tenke kvalitet

Publisert

Høgskulen i Volda risikerer å bli stående igjen alene på Torbjørn Røe Isaksens fusjonsball, og ser nå sørover mot Sogn og Bergen.

– Jeg skal være veldig forsiktig med å gi konkrete råd til Høgskulen i Volda, for jeg har ikke det hele og fulle bildet av situasjonen, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Men om han skal våge seg utpå, så er det særlig én ting som er viktig å ta hensyn til når Volda skal ta avgjørelsen.

– Det viktigste er at man gjør sine valg med utgangspunkt i ønsket om å øke kvaliteten på utdanning og forskning for egen institusjon. Det finnes mange veivalg å ta, og ved UiB har vi tatt andre valg enn NTNU når det gjelder fusjon, sier Olsen.

Men han er likevel rimelig sikker på at begge institusjoner har lagt de samme kriteriene til grunn.

– Og jeg vil anbefale at Volda også bruker de samme kriteriene, sier Olsen.

Nysgjerrige på UiB-hjelp
På et allmøte for de ansatte ved høyskolen i går var det uenighet om man fortsatt skulle gå for selvstendighet, eller om man burde forsøke å slå seg sammen med andre. Blant fusjonstilhengerne var det sammenslåing med Høskulen i Sogn og Fjordane eller Universitetet i Bergen som var mest populært. Den planlagte profesjonshøyskolen på Vestlandet,  bestående av Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og  eventuelt Høgskulen i Sogn og Fjordane, var det langt mindre interesse for i Volda.

Om UiB kan hjelpe slik at høyskolen oppfyller de fremtidige kravene til lærerutdanning er det også nysgjerrighet på i Volda. UiB har invitert Volda, men også de andre høyskolene på Vestlandet, til samarbeid, noe det har vært stor interesse for.

Aktuelt med delte stillinger
– Samarbeidsinvitten vår står ved lag. Men lærerutdanning var ikke veldig sentral fra vår side, og jeg aner ikke hvorvidt et slikt samarbeid er i nærheten av å tilfredsstille departementets krav til femårig lærerutdanning, sier Olsen.

– Kan det være aktuelt å dele stillinger?

– Det er klart at vi kan bidra til delte stillinger, men da mest i disiplinfag.

– Kan ikke låne styrke
I forbindelse med alliansemodellen, som Volda, Molde og Lillehammer ønsket å innføre, signaliserte Kunnskapsdepartementet at delte stillinger innenfor nøkkelfag som norsk, engelsk og matematikk må dekkes av institusjonenes egne lærekrefter. Hver lærerutdanning må tilby spesialisering innen to av disse fagene.

– Institusjonene må klare å dekke dette på egen kjøl. Vi ser ikke at du vil kunne låne den styrken fra andre, sa statssekretær Bjørn Haugstad til På Høyden i januar, som kom med en klar advarsel til institusjoner som så for seg at de ville kunne trekke på andres kompetanse for å tilfredsstille kravene.

– Men hvis departementet sier at det ikke er mulig med delte stillinger i lærerutdanningen, så er det vel de som vet best, sier Olsen.

– Kan du utelukke en fusjon mellom UiB og Høgskulen i Volda i framtida?

– Du skal aldri utelukke at ting kan skje. Det har skjedd mer i vår sektor i løpet av de siste årene enn på flere tiår. Om det blir enda større endringer i landskapet på sikt vil tiden vise. Vi har ikke noe styrevedtak som handler om fusjon med Volda, sier Olsen.

UiB-styret har gått inn for fusjon med Kunst- og designhøgskolen i Bergen, men andre fusjonsideer har blitt avvist.

Større interesse for profesjonshøyskole
Likevel er det den mulige profesjonshøyskolen på Vestlandet som trolig blir Olsens hyppigste dansepartner i årene som kommer.

– En profesjonshøyskole for Vestlandet er viktig for å bygge så solide fagmiljø som mulig. Det er for eksempel ca. ti sjukepleierutdanninger på Vestlandet i dag. Det er vanskelig å se for seg at det kan være så mange ulike fagmiljø i fremtiden. Slike utdanninger må tilføres ressurser for at de skal bli så faglig solide som mulig, sier Olsen.

Og mer solide fagmiljø gjør det mer sannsynlig med en fremtidig universitetsfusjon.

– Da kan vi komme i posisjon til å diskutere en større universitetsutdanning på Vestlandet. Hvis det er mindre høyskoler som velger å stå utenfor profesjonshøyskolen, så ser jeg det som vanskelig for dem å komme i posisjon, ikke minst fordi man ved en profesjonshøyskole vil ha gjort jobben med faglig kompetanseheving og ha lagd solide fagmiljø over år.