– Farten i prosessen er uansvarlig. Det mener Forskerforbundet på HiB. Foto: Harald M. Valderhaug/HiB
– Farten i prosessen er uansvarlig. Det mener Forskerforbundet på HiB. Foto: Harald M. Valderhaug/HiB

Turboløp for rektortilsetting

Publisert

Rektor for den nye Høgskolen på Vestlandet skal være på plass innen 1. januar 2017. Utlysningen er nært forestående. Forskerforbundet ved HiB er bekymret for at tempoet utelukker eksterne kandidater.

Vi er i juni, sommerferien står for døren, og et interimstyre for Høgskulen på Vestlandet må på plass før rektortilsettingen har gått for langt. 

Halvår på å skaffe rektor
Formelt er det styret for den nye institusjonen Høgskolen på Vestlandet som må godkjenne utlysningsteksten for stillingen og tilsette rektor. De tre fusjonspartnerne HiB, HSH og HiSF gjør et tentativt vedtak om utlysning torsdag 9. juni for å kickstarte prosessen - samtidig med et forventet fusjonsvedtak. 

Ny, tilsatt rektor for vestlandshøgskolen skal være på plass til fusjonsåpningen 1. januar 2017. 

Bekymret for eksterne rekruttering
Tatt i betrakning tilsettingsprosesser i akademia, kan det synes i overkant optimistisk å rekruttere øverste leder - og ha vedkommende på plass - i løpet av et drøyt halvår.

– Farten i prosessen er uansvarlig.

Det mener hovedtillitvalgt i Forskerforbundet ved HiB, Kristin Ran Choi Hinna. 

Det gjelder hele fusjonsprosessen, inklusiv tilsetting av rektor og valg til det første styret for den nye institusjonen, mener hun. 

Hun tror at muligheten for å rekruttere dyktige, eksterne søkere er liten, gitt tidsrammen. Det gjelder ikke bare for rektorposisjonen, men også prorektorene i Sogn og Fjordane, Stord/Haugesund og Bergen. Sannsynligheten for at en eller flere eksistrende ledere blir del av rektorteamet er stor, tror hun. Forskerforbundet ved HiB signaliserte tidlig at eventuelle interne kandidater som kan tenke seg å søke rektorstillingen, må melde seg inhabile. 
– Jeg håper det eksterne rekrutteringsbyrået (Bedriftskompetanse AS. Jour. anm.) gjør en god jobb. Det finnes eksterne kandidater i akademia som kan drive fram en ny institusjon som ønsker å bli universitet, sier hun. 

Vil det si at Forskerforbundet ved HiB foretrekker en ekstern kandidat?

– Så lenge vi ikke vet hvem som er søkere, vil jeg være forsiktig med å uttale meg. Fordelen med en ekstern kandidat, er at vedkommende ikke har bindinger til en av institusjonene. 

Fagforeningene ved de tre institusjonene møtes for første gang i Bergen 16. og 17. juni, for å diskutere felles problemstillinger knyttet til fusjonsprosessen.

Nytt styre overtar tilsettingen
– Hvordan ser dere for dere å komme i havn til 1. januar 2017? 

– Vi utlyser så rask som mulig, helst før sommeren, sier Sonja Dyrkorn, konstituert høyskoledirektør ved HiB. 

Teoretisk sett kan nytt styre endre på ønskede kvalifikasjoner og krav.
– Dette har vi snakket med deparetementet om. Mye av det vi forbereder nå, som f.eks prosjektorganisering til høsten og rektorutlysning, er på vegne av den nye institusjonen. Det vil si at alt gjøres med forbehold. Jussen i det må KD svare for, men også det nye styret er suverent, og kan gå tilbake og endre stillingsbeskrivelsen i forhold til det som tidligere er vedtatt av de tre institusjonsstyrene. 

Etter utlysningen overtar det nye interimstyret prosessen i sitt første møte, planlagt til midten av september. Slik får det anledning til å overta stafettpinnen før det innkalles til intervjuer. 
Bak den formelle prosessen jobber et hodejegerfirma, som ekstern hjelp i de stille sommermånedene. Formelle intervjuer finner etter planen sted i første halvdel av høsten, ifølge Dyrkorn. Innen den tid har formodentlig hodejegerne alllerde klar en «short list». 

Lover å sikre ekstern sondering
Søknadsfristen blir dermed ikke lang, tatt i betrakning av sommerferien. Man kan utvilsomt spare noe tid på å tilsette fra egne rekker, framfor å ende opp med oppsigelsestid på en ekstern kandidat. 

Men dette er helt klart en stilling som skal nå bredt ut, tidspresset skal ikke hindre en bred sondering. Det forsikrer Dyrkorn. Om beste kandidat ikke kan være på plass akkurat første arbeidsdag over nyttår, kan det etableres overgangsordninger.

Valg i rute, tror HSH
Men, selv om rektortilsettingen følger turbosporet uten å havne i grøften, hjelper det lite om ikke interimstyret er på plass til september. Det betyr at valg på studenter og ansatterepresentanter må avholdes i august. De tre institusjonene er så vidt i gang med forberedelsene til valget.
Ved HSH møtes valgstyret i neste uke, opplyser direktør Tage Båtsvik.

– Vi bruker vårt eksisterende valgreglement. Vi har fått OK fra departementet. Dette er også prosessen som er brukt ved fusjonen for Høgskolen Sørøst-Norge. 
Han mener også at tidsrammen gir nok tid for mange nok  kandidater til å stille til valg.