HiB-rektor Ole Gunnar Søgnen tok imot Torbjørn Røe Isaksen på Kronstad campus onsdag. Foto: Ingvild Festervoll Melien
HiB-rektor Ole Gunnar Søgnen tok imot Torbjørn Røe Isaksen på Kronstad campus onsdag. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Høyskolefusjon på Vestlandet?

Publisert

Torbjørn Røe Isaksen anbefalte høyskolene på Vestlandet å lære av de mer fusjonsvillige. Har høyskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Volda lært av signalene? På Høyden har snakket med tre av vestlandsrektorene.

Statsråden hadde lovet rektorene å lette på sløret da han besøkte nye Kronstad campus sist uke. 

Universitetsrektorene Ottersen og Olsen fikk tilbake hvilepulsen etter statsrådens tale. Flere av høyskolene på Østlandet, og ikke minst Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger, fikk skryt for fusjonsinitiativ.  Resten av Vestlandet er en nøtt.

HiB-rektoren varsler en ny runde i høyskolestyret etter kronstadmøtet. Statsråden har invitert vestlandsinstitusjonene til ekstra dialogmøte i desember.

Sogn og Fjordane står på selvstendighetslinjen, mens Volda er i tenkeboksen, og rekker ut en hånd til nabofylket i sør.

Bergen: – Vanskelig geografi
(Høgskolen i Bergen: 7000 studenter og 700 ansatte)

Ole-Gunnar Søgnen innkaller til styremøte 10. desember.

– Forutsetningene har endret seg vesentlig fra da vi gjorde våre to tidligere styrevedtak, i september og oktober.  

Styret vil derfor ta en ny runde for å diskutere hva de nye signalene innebærer for høyskolens videre vei. En avklaring må skal være på plass før nytt møte med statsråden, hvor institusjonene fra Bergen til Molde deltar.

Var signalene fra statsråden tydelige nok?

– Jeg synes de var tydelige for noen, men utydelige for andre. Han sa det var høyst sannsynlig at store institusjoner som UiO og UiB kan fortsette på egen kjøl, men at de samtidig har et stort SAKS-ansvar i den videre prosessen.

Dermed er det forventninger til et tettere samarbeid mellom høyskolen og universitetet i Bergen, mener HiB-rektoren.

Statsråden anbefalte sterkt at høyskolene på Vestlandet så blant annet til Høgskolene i Vestfold Buskerud, som slår seg sammen med Telemark, som et eksempel til etterfølgelse?

– Jeg tolker det ikke så sterkt som du skisserer nå. Vi må for eksempel aldri glemme at Vestlandet har helt andre geografiske avstander.

Sogn og Fjordane: – Andre små får stå alene
(Høgskolen i Sogn og Fjordane: 3800 studenter og 330 ansatte) 

HiSF leverte et klart standpunkt om å holde fram som en selvstendig institusjon.

Var signalene fra statsråden tydelige nok?

– Vi kommer ikke til å endre standpunkt på grunnlag av hva statsråden sa på Kronstad i forrige uke, sier rektor Åse Løkeland.

— Jeg hadde ikke forventet tydeligere signaler fra statsråden på dette tidspunktet, . Det er ennå en god stund til stortingsmeldingen. Jeg var litt mer overrasket over signalene om at flere små miljøer får stå alene.   

Statssekretær Bjørn Haugstad besøkte Sogn og Fjordane og høyskolen forrige tirsdag. Geografiske avstander spiller inn, men føringene peker i retning av fusjon, var signalene fra statssekretæren, ifølge samtalepartner Åse Løkeland.

Statsråden anbefalte sterkt at høyskolene på Vestlandet så til blant annet til Høgskolene i Vestfold-Buskerud, som slår seg sammen med Telemark, som et eksempel til etterfølgelse?

– To store og tunge profesjonshøyskoler på Østlandet kan virke inn på ressursfordelingen i en politisk kontekst. Statsråden mer enn antydet at det kan bli vanskelig for oss å opptre alene. Men vi har allerede en rekke samarbeidsprosjekter med større institusjoner.

Hva vil dere gjøre fram til desembermøtet?

– Hva som ble sagt på Kronstad, blir tatt opp i lederguppen vår. Deretter må vi konferere med de andre høyskolene. Men vi holder fast ved styrevedtaket vårt fra slutten av oktober. Vi innkaller ikke til et ekstraordinært styremøte på dette grunnlaget. Nå får vi møte statsråden sammen med de andre høyskolene på Vestlandet i desember.

Volda: – Mindre sannsynlig nå
(Høgskolen i Volda: 4000 studenter og 350 ansatte.)

Volda leverte et <<null-scenario>> øverst på sitt innspill til strukturmeldingen – en fortsatt alenegang. Rektor Per Halse svarer via SMS:

– Helt kort kan jeg si dette: Det virker nå mindre sannsynlig at skoler som Molde, Volda og Høgskolen i Sogn og Fjordane får holde fram hver for seg. For Høgskolen i Volda er Sogn og Fjordane viktig. Vi ser fram til nye samtaler med KD,  kommenterer Halse.