Musikkterapimiljøet har lenge ønsket seg til det nye kunstfakultetet. Nå får de trolig følge av musikkvitenskap. Fakultetsstyret på <span class="caps">HF</span> behandler saken tirsdag. På bildet ser vi sisteårsstudentene Elise Marie Angeltveit (fra venstre), Kjetil Andreas Nydal, Malena Grov Ottesen, Synne Rotvold Røli, Maria Skjeldrum Toppe, Silje Erdem, Svein Gutav Hoff og Gerd Karin Eriksrud Lunde. Foto: Hilde Kristin Strand
Musikkterapimiljøet har lenge ønsket seg til det nye kunstfakultetet. Nå får de trolig følge av musikkvitenskap. Fakultetsstyret på HF behandler saken tirsdag. På bildet ser vi sisteårsstudentene Elise Marie Angeltveit (fra venstre), Kjetil Andreas Nydal, Malena Grov Ottesen, Synne Rotvold Røli, Maria Skjeldrum Toppe, Silje Erdem, Svein Gutav Hoff og Gerd Karin Eriksrud Lunde. Foto: Hilde Kristin Strand

Alle musikkfagene vil til nytt fakultet

Publisert

Både musikkterapi og musikkvitenskap vil være med over til det nye kunstfakultetet.

«Ut fra en helhetlig vurdering, mener UiBs fagmiljø knyttet til disiplinene musikkterapi og musikkvitenskap samt overbygningen Grieg Research School at det er helt avgjørende å holde disse fagmiljøene samlet, dersom UiB skal opprettholde sin regionale, nasjonale og internasjonale posisjon innen musikkområdet og makte å bygge sterke utdannings- og forskningsmiljø innen musikk. Vår vurdering er derfor at musikkterapi og musikkvitenskap er disipliner som hører hjemme på det nye fakultetet for kunst, design og musikk».

Førsteamanuensis Wolfgang Schmid er fagkoordinator for musikkterapi. Foto: Hilde Kristin Strand
Førsteamanuensis Wolfgang Schmid er fagkoordinator for musikkterapi. Foto: Hilde Kristin Strand

Det heter det i et brev fagkoordinatorene for musikkterapi, musikkvitenskap og lederen for Grieg Research School har skrevet til HF-dekan Margareth Hagen.

Anbefaler å lytte til fagmiljøene
Griegakademiet og Kunst- og designhøgskolen (KHiB) blir trolig ett. Men spørsmålet har vært om hele Griegakademiet, det vil si også teorifaget musikkvitenskap og «delteoretiske» musikkterapi, skal flytte. Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultetet, og kanskje særlig dekan Hagen, har ivret for at disse miljøene skal være igjen på HF.

Tirsdag får fakultetsstyret en orientering om saken. Der heter det at det er vesentlig at UiB organiseres formålstjenlig slik at de estetiske fagmiljøene ved HF styrkes, og ikke utfordres av overlappende eller konkurrerende teoretiske miljøet ved samme institusjon. Det pekes på at samarbeidet med det fremtidige fakultetet må bli godt, tett og utviklende for begge parter. For å få det til må samarbeidet være komplementært og ikke overlappende.

Dekanen anbefaler at de to fagmiljøenes meninger blir ilagt stor vekt, og at miljøene derfor blir med over til det nye fakultetet.

– Jeg tenker, som de to kollegene mine som også har signert brevet, at det ikke er nyttig å dele fagmiljøene i kategoriene “teoretisk”, “anvent” eller “praktisk”. Dette representerer ikke forskning og utdanning i de to disiplinene, både musikkterapi og musikkvitenskap har kurs med teoretiske og praktiske komponenter.

Det sier Wolfgang Schmid, som er førsteamanuensis i og fagkoordinator for musikkterapi. Han har signert brevet sammen med professor Tom Solomon, som er fagkoordinator i musikkvitenskap og Jill Halstead, som er førsteamanuensis i musikkterapi og leder for Grieg Research School.

Schmid sier at studenter i musikkvitenskap og musikkterapi har noen kurs sammen med studentene på utøvende linje. Studentene kan også velge å ta utøvende kurs, og de utøvende studentene kan velge å ta teoriemner fra musikkterapi og musikkvitenskap.

Musikkterapimiljøet varslet allerede i fjor høst at de ønsker å bli med over til det nye fakultetet. Professor og forskningsleder Brynjulf Stige sa da til På Høyden at fagmiljøet mente at det beste er å holde Griegakademiet samlet. Samtidig understreket Stige at det har fungert godt for musikkterapimiljøet å være en del av både Griegakademiet og HF, og samtidig samarbeide med Uni Research Helse. Der ligger Gamut – Griegakademiets senter for musiktkerapiforskning.

Les også: Kunstreisen

Vil ha alle med
– Jeg har hele tiden vært tilhenger av at hele Griegakademiet skulle inn i det nye fakultetet, sier Griegakademiets instituttleder Frode Thorsen.

Da han presenterte forslag til struktur for det nye fakultetet på fellesmøte for Griegakademiet og KHiB i februar, var ikke musikkvitenskap tegnet inn på kartet. Thorsen sier det skyltes at styringsgruppen på det tidspunktet mente at fagmiljøet skulle bli igjen på HF.

– Det er ikke selvsagt at musikkvitenskap skal være med over til det nye fakultetet, men jeg er glad for at de velger det. Jeg har heller ingenting imot at det er en åpen debatt om dette spørsmålet, og jeg synes det er bra at fagmiljøene har diskutert det grundig, sier Thorsen.