Det hele virker dårlig planlagt, mener de tillitsvalgte ved Uni Research, Tove Bjørneset (t.v.) og Carin Andersson Dahl, om mangelen på involvering av fagforeningene. Foto: Tor H. Monsen.
Det hele virker dårlig planlagt, mener de tillitsvalgte ved Uni Research, Tove Bjørneset (t.v.) og Carin Andersson Dahl, om mangelen på involvering av fagforeningene. Foto: Tor H. Monsen.

— Vi har ikke blitt involvert

Publisert

Forskerforbundets tillitsvalgte ved Uni Research er fullstendig i mørket om en mulig storfusjon av instituttsektoren på Vestlandet.

— Vi har ikke blitt involvert i det hele tatt. Med tanke på det vi vet om hvor store og alvorlige  konsekvenser en eventuell fusjon kan få, og hvor mange ansatte det er snakk om, er det ekstra alvorlig, sier Tove Bjørneset. Hun er lokallagsleder for Forskerforbundet ved Uni Research. 

Storinstitutt på Sør- og Vestlandet

  • En intensjonsavtale ble undertegnet i desember 2016 om en mulig sammenslåing av forskningsinstituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS
  • En aksjonæravtale skulle vært klar i mai 2017.
  • Universitetene i Bergen, Stavanger og Agder samt Stiftelsen Rogalandsforskning og en rekke andre private og offentlige selskap er eiere av selskapene.
  • Rundt 900 ansatte jobber i selskapene i dag. 640 av dem er ansatt i Uni Research og CMR.
  • I 2015 omssatte de for ca. 1,1 milliarder kroner. Drøyt 700 millioner av disse var i Uni Research og CMR
  • Hovedkvarteret blir trolig i Bergen. 

 

 

Uni Research AS er et forskningsinstitutt hvor UiB eier 85 prosent.

Det har vært en veldig lukket prosess, som bidrar til å skape uro i organisasjonen

Informert gjennom På Høyden

De tillitsvalgte forteller at de ikke vet mer enn hva som ble formidlet gjennom På Høyden i desember og diskusjonene i universitetsstyret, da saken om fusjonering var oppe.

 — Vi har jevnlige møter, og mye godt samarbeid med selskapsledelsen. Tilbakemeldingen på våre forespørsler om denne saken, er at vi har fått den informasjonen som foreligger, sier Bjørneset. 

Det er ca 440 ansatte i Uni Research alene. Omlag 90 er organisert i det lokale Forskerforbundet. 

Mener seg utelatt fra prosessen

De tillitsvalgte lurer på hva som er kunnskapsgrunnlaget for storfusjonen.  De understreker at de ikke kan ta formell stilling til saken før de vet konkret hva en avtale vil innebære. 

— Det har vært en veldig lukket prosess, som bidrar til å skape uro i organisasjonen, mener Bjørneset. 

Usikkerhet i organisasjonen

Medlemmene er allerede usikre på hva som skjer. Ansatte er bekymret for manglende involvering og medbestemmelse, eventuelle endringer i jobbsituasjonen, som flytting, nedbemanning eller nye arbeidsoppgaver.   

— Vi kan ikke se at det er en gyldig grunn til at vi ikke er blitt involvert. Det handler jo om tillit og å få folk med seg, sier nestleder i Forskerforbundet ved Uni Research, Carin Andersson Dahl. 

“Vi skjønner at det dukker opp mange spørsmål i en slik prosess, og har holdt fagforeningene løpende informert i faste månedlige møter. Siste møte med fagforeningene var 2. mars. I tillegg informerer vi alle ansatte i allmøter og nyhetsbrev når det er ny informasjon. Siste status ble gitt i nyhetsbrevet 23. mars. Vi har understreket at det nå pågår en dialog om aksjonæravtalen – og at dette er en sak mellom eierne av de fem instituttene”, skriver administrende direktør i Uni Research, Aina M. Berg i en e-post.

Ingen konsekvenser på kort sikt, mener UiB-ledelse

En intensjonsavtale ble undertegnet av UiB, UiS og UiA i desember i fjor. Siden har det vært stille. Etter en ringerunde har imidlertid På Høyden fått en oppdatering på prosessen. 

— Når avtalen om fusjon er på plass, må vi diskutere detaljene om hvordan selskapet skal rigges, sier universitetsdirektør ved UiB, Kjell Bernstrøm. 

Ifølge Bernstrøm vil ikke fusjonsavtalen få konsekvenser for arbeidshverdagen til de vitenskapelige ansatte. Den faglige organiseringen vil bevares, mens man vil se på den administrative funksjonene i første omgang. 

Aksjonæravtale klar i mai

Det var møte mellom eierne i Stavanger på mandag. Det arbeides nå med en aksjonæravtale, som skal ferdigstilles innen mai. 

Da vil en fusjon være klar. UiB-styret har allerede gitt administrasjonen fullmakt til å gjennomføre sammenslåingen. Avtalen må formelt godkjennes av universitetsstyrene i Stavanger og i Kristiansand før sammenslåingen er et faktum. 

Hovedkontor i Bergen

— Dette er et selskap med langt større slagkraft enn hver for seg, sier Bernstrøm. 

Selskapet vil bli organisert med et overbyggende morselskap - med egen direktør og et eget styre. Hovedkontoret vil sannsynligvis ligge i Bergen. 

— Det vil være ganske naturlig, kommenterer Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), med henvisning til at bergensmiljøet blir det klart største. Uni Research og CMR har omlag 640 av de 900 ansatte i det nye selskapet.

Konkurrent til Sintef

— Fusjonen er viktig for å bevare og videreutvikle vårt institutt, sier Boyesen. UiS eier IRIS AS.

Rogalandsforskning ble etablert i 1973 og videreført gjennom etableringen av IRIS i 2006. Instituttet har om lag 200 ansatte og er tunge på petroleum og energi i likhet med storebror Sintef i Trondheim, og har i tillegg avdelinger innen samfunnsforskning og miljøforskning. 

Det er en uttalt målsetting å gi Sintef mer konkurranse. Det nye storinstituttet vil bli nest størst i Norge. Det vil innbefatte omlag 900 ansatte og omsette for over en milliard kroner.

Sintef har ca 2000 ansatte og omsetter for 3,2 milliarder i året.