Professor Ingunn Lunde legger stor vekt på å skape gode og utviklende læringsmiljø i jobben sin som underviser ved UiB. Foto: Silje Katrin Robinson
Professor Ingunn Lunde legger stor vekt på å skape gode og utviklende læringsmiljø i jobben sin som underviser ved UiB. Foto: Silje Katrin Robinson

Har fått Fund-status: — Blir aldri ferdig utlært som underviser

Etter å ha jobbet systematisk med å utvikle undervisningsmiljøet i en årrekke, har russiskprofessor Ingunn Lunde nå fått status som Fremragende underviser (Fund).

Publisert Sist oppdatert

— Det å skape bedre læringsmiljø både for studenter og lærere, og få alle med på prosjekter som kan bidra til å utvikle miljøet positivt, er noe jeg ser på som veldig viktig, sier Ingunn Lunde til Khrono.

Fremragende undervisere eller undervisningsmiljø ved Humanistisk fakultet

Statusen tildeles undervisere eller undervisningsmiljø som har utmerket seg ved særlig systematisk, langsiktig og målrettet arbeid for utdanningskvalitet og ved bidrag til utvikling av en samarbeidsorientert undervisningskultur.

Tiltaket gjelder all utdanningsaktivitet, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, gjennomføring, evaluering, erfaringsdeling, og ledelse. Både enkeltpersoner og undervisningsmiljøer kan søke.

Fund-status tildeles undervisningsmiljøer for tre år, med kr 100.000 i belønningsmidler de første to årene og kr 50.000 siste år.

Ved tildeling av Fund-status til enkeltpersoner gis lønnsopprykk i samsvar med særavtale og kr 50.000 i belønningsmidler i ett år.

Merittering blir gjort av Fakultetsstyret, etter anbefaling fra bedømmelseskomitéen.

Kilde: Universitetet i Bergen

50 år gamle Lunde er utdannet ved UiB, har studert i Moskva og Bonn, og har hovedfag i russisk. Som professor ved Det humanistiske fakultet på UiB har hun jobbet systematisk med å utvikle undervisningsmiljøet i en årrekke.

Man må hele tiden utvikle seg. Det handler om å skape god gruppedynamikk med hver nye studentgruppe.

Ingunn Lunde
Professor i russisk, UiB

På fakultetsstyremøtet forrige tirsdag ble det offentliggjort at Lunde nå har fått status som Fremragende underviser (se faktaboks). Statusen har aldri før blitt gitt til en ansatt ved Det humanistiske fakultet.

— Fund er en ordning som setter fokus på god læring og undervisning på universitetsnivå, og dermed også sammenhengen mellom forskning og undervisning. Dette er noe jeg er veldig opptatt av, sier Lunde engasjert og fortsetter:

— Man blir aldri ferdig utlært som underviser, og man må hele tiden utvikle seg. Det handler om å skape god gruppedynamikk med hver nye studentgruppe. For å få til det kan man satse på varierte læringsformer og utviklingsprosjekter, man kan la seg inspirere av andre, og således vil man hele tiden utvikle sin egen kompetanse.

Hun føler seg heldig som får jobbe med relativt små studentgrupper. Men også i de større fagene er det viktig å sette fokus på å skape nære og gode undervisningsmiljø, mener hun.

— Absolutt. Det er nok enklere å få det til i mindre grupper, men vi ser mange eksempel på at det er mulig å få til også i store forelesningssaler og lignende, understreker Lunde.