Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) inviterer til frokostmøte på UiB for å diskutere ulike premieringsordninger for god undervisning.
Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) inviterer til frokostmøte på UiB for å diskutere ulike premieringsordninger for god undervisning.

Få med deg Nokut-møte om merittering

Publisert

Hva skal til for å få på plass en nasjonal premieringsordning for undervisning? Det er et av temaene Nokut tar opp på frokostmøtet i Bergen i dag. Få med deg diskusjonen direkte her.

Debatten om hvorvidt man burde innføre en nasjonal meritterinsordning av undervisning har pågått i lengre tid. Kvalitetmeldingen som nylig ble lagt fram understreker at undervisning og utdanning skal få høyere status ved utdanningsinstitusjonene. Merittering er et av forslagene som skal bidra til dette. 

Nokut inviterer onsdag til frokostmøte i Universitetsaulaen ved UiB for å diskutere ulike ordninger for å premiere undervisning på. Møtet starter klokken 08.00. 

UiB har startet prøveordning

Universitetet i Bergen er de første i Norge som har innført en ordning for merittering av undervisning, og 20 UiB-ansatte har nå søkt om å få status som fremragende underviser. Ordningen er en prøveordning ved Mat.Nat.-fakultetet og innebærer blant annet høyere lønn.

Les mer: UiB gjev ekstra løn til flinke undervisarar

Det har også kommet kritikk mot ordningen fra arbeidslivsforskere, som mener den kan ha en negativ innvirkning på de ansattes motivasjon.

NTNU og UiT - Norges arktiske universitet har vedtatt at de ønsker en meritteringsordning.Ved UiT kan man nå søke på ordningen, mens NTNU skal lyse ut i løpet av våren. På Nokut-møtet skal man se nærmere på de ulike ordningene som finnes, både i Norge og i utlandet. 

Til frokosten kommer blant annet: 

  • Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT
  • Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen (UiB)
  • Reidar Lyng, førsteamanuensis Universitetspedagogikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Medlem i arbeidsgruppen som har lagt frem forslag til meritteringssystem ved NTNU og UiT.
  • Mathias Fischer, kommentator i Bergens Tidene og student ved UiB
  • Iver Bragelien, førsteamanuensis, Institutt for foretaksøkonomi,  Norges Handelshøyskole. Ekspert på økonomisk styring, motivasjon og økonomiske insentiver.
  • Silje Mæland, førsteamanuensis, Institutt for ergo/fysio/radio, Høgskulen på Vestlandet

Se sendingen fra møtet her: