Elisabeth Maråk Støle (49) er administrerende direktør i Møreforskning <span class="caps">AS</span>. Nå skal hun lede Sør- og Vestlandets nye forskningsgigant. Foto: Sparebanken Møre
Elisabeth Maråk Støle (49) er administrerende direktør i Møreforskning AS. Nå skal hun lede Sør- og Vestlandets nye forskningsgigant. Foto: Sparebanken Møre

Hun blir direktør for Forskningsselskapet SørVest AS

Publisert

Støle har erfaring fra stllinger og styreverv i en rekke selskapeer, blant annet Jotun, Telenor, Siva og NTNU TTO. Hun er nå administrerende direktør i Møreforskning AS, med et atskillig mindre budsjett  enn det nye selskapet, som kommer til å ha rundt 900 ansatte og en omsetning på rundt én milliard kroner. 

Støle har erfaring fra stllinger og styreverv i en rekke selskapeer, blant annet Jotun, Telenor, Siva og NTNU TTO. Hun er nå administrerende direktør i Møreforskning AS, med et atskillig mindre budsjett  enn det nye selskapet, som kommer til å ha rundt 900 ansatte og en omsetning på rundt én milliard kroner. 

Forskningsselskapet SørVest AS

I august 2017 ble det endelig avgjort at Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS blir slått sammen til ett stort forskningsselskap. med hovedsete i Bergen.

  • Eies av Universitetet i Bergen, Stiftelsen Unifob, Universitetet i Stavanger, Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder, Stiftelsen Agderforskning og eierne av Teknova AS
  • Selskapet er etablert og registrert, og integrasjonsprosessen forberedes nå for fullt, både mht faglig organisering, organisering av administrative funksjoner og felles infrastruktur.
  • Skal ha hovedkontor i Bergen og virksomhetslokasjoner i hver region.
  • Vil samlet ha ca 900 ansatte og en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.
  • Styreleder Hans Olav Lindal. Øvrige styremedlemmer; Robert Bjerknes, Eva Dugstad, Tor A. Aagedal og Iselin Nybø.

Kilde: Forskningsselskapet SørVest AS

Begynner i løpet av vinteren

– Med hennes internasjonale næringslivserfaring, herunder fra arbeid med fusjons- og integrasjonsprosesser, hennes kunnskap om UH sektoren og virkemiddelapparatet, og ikke minst hennes personlige egenskaper, mener styret hun er godt kvalifisert til oppgaven. Samfunnsengasjement, kunnskap om forskning, nettverk, organisasjons- og ledererfaring, er viktig når vi nå skal bygge et slagkraftig, stort institutt på Sør- og Vestlandet, og vi er svært glad for at hun har takket ja til stillingen, sier styreleder Hans Olav Lindal en pressemelding.

Støle har i tillegg til en rekke styreverv sitt eget enkeltmannsforetak. Hun skal begynne i den nye stillingen senest 1. april 2018. 

Bygge felles kultur

– Forskning bidrar til nye ideer og teknologiske løsninger, som gir økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor. Globale utviklingstrekk eksponerer oss for utfordringer som krever omstilling og som forskningen kan bidra til å løse. Næringslivet opplever økt konkurranse som krever økt nyskapingstakt, og miljømessige utfordringer krever utvikling av ny teknologi. Å få bidra til at de allerede sterke forskningsmiljøene som inngår i dette nye selskapet, kan utvikle seg sammen for å realisere det disse mulighetene representerer, gleder jeg meg veldig til, sier Elisabeth Maråk Støle i en pressemelding.

Støle har også erfaring fra fusjonsprosesser fra tidligere. SørVest er slått sammen fra selskapene Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS

– Det er allerede igangsatt et omfattende arbeid i de fem instituttene for å forberede integrasjonsprosessen og organiseringen av fremtidige fagområder, infrastruktur og støttefunksjoner. Den første tiden fremover vil gå med til å fortsette dette arbeidet i tett dialog med eiere og ledelsen på instituttene, parallelt med utviklingen av mer langsiktige strategier, felles kultur og profil, sier hun.