Fem kvinner og fem menn fra UiB skal sitte i ulike porteføljestyrer. Inga Berre, professor i matematikk, skal sitte i porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Fem kvinner og fem menn fra UiB skal sitte i ulike porteføljestyrer. Inga Berre, professor i matematikk, skal sitte i porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Disse skal sitte i Forskningsråds-styrer

UiB har fått ni medlemmer og en styreleder i Forskningsrådets 15 porteføljestyrer.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsrådet har 15 porteføljestyrer, som hvert har ansvar for programmer og andre aktiviteter innenfor et tematisk område eller et fagområde. Disse femten styrene har blant annet ansvar for å planlegge forsknings- og innovasjonsaktiviterer, beslutte tildeling av forskningsmidler og bidra til å sete i verk forsknings- og innovasjonspolitikk innenfor sitt ansvarsområde.

Nylig har Forskningsrådet utnevnt nye porteføljestyrer. Det sitter mellom ti og tolv medlemmer i hvert, og representantene kommer fra blant annet akademia, universitetssykehusene, instituttsektoren og næringslivet.

Svært mange forslag

Det kom inn forslag på 1300 kandidater.

— På mange måter har vi hatt et luksusproblem ved at tilfanget av svært kompetente kandidater har vært stort, og vi har måttet velge mellom et stort antall personer som alle helt sikkert ville fungert utmerket i et styre. At dette er interessante styrer å sitte i har vi også fått bekreftet ved at så godt som alle som har blitt spurt, umiddelbart har takket ja til å sitte i et styre, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen til egne nettsider.

Vigdis Vandvik er en av ti som skal representere UiB. Foto: Eivind A. Pettersen
Vigdis Vandvik er en av ti som skal representere UiB. Foto: Eivind A. Pettersen

Han sier at man i sammensetningen av styrene har lagt særlig vekt på å forbedre koblingen mellom forskning og innovasjon, og at styrene skal kunne bidra til fornyelse og omstilling i forskningsmiljøene, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Det er også lagt vekt på god geografisk spredning, på at det skal være medlemmer fra forskningssektorene og ulike næringer, og fornyelse blant annet gjennom å få inn yngre styremedlemmer.

Styreleder for utdanning og kompetanse

UiB har fått inn i alt ti medlemmer i de ulike porteføljestyrene, deriblant viserektor Oddrun Samdal, som er styreleder for porteføljestyret for utdanning og kompetanse. De andre er:

Lise Hellebø Rykkja: Demokrati, styring, fornyelse
Jill Walker Rettberg: Humaniora og samfunnsvitenskap
Tor Eldevik: Klima- og polarforsking
Vigdis Vandvik: Klima- og polarforsking
Inge Jonassen: Livsvitenskap
Vidar Steen: Livsvitenskap
Eivind Valen: Muliggjørende teknologier
Inga Berre: Naturvitenskap og teknologi
Dag Elgesem: Velferd, kultur og samfunn