EnTekbygget: Om det blir realisert kan bli Bergens svar på <span class="caps">NTNU</span>s sivilingeniørutdanning og Sintefs FoU.
EnTekbygget: Om det blir realisert kan bli Bergens svar på NTNUs sivilingeniørutdanning og Sintefs FoU.

Utdanning er nøkkelen

Publisert

Utdanning – og særlig høyere utdanning – er nøkkelen til hvordan velferdsstaten skal sikres i fremtiden, tror statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Torsdag ble rapporten fra OECD om Norges utfordringer i arbeidslivet lansert: For mange norske studenter velger <<feil>> utdanning.

OECD Skills Strategy Action Report Norway 2014

De fem viktigste tiltakene OECD anbefaler Norge å iverksette:

1. Utvikle en nasjonal kompetansepolitisk strategi

2. Lage en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning

3. Styrke koblingen mellom utvikling av kompetanse og økonomisk vekst

4. Utvikle et helhetlig system for livslang karriereveiledning

5. Styrke insentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft

Kilde: KD

KD i lederrolle
Fire departement og næringslivet går for første gang sammen om en strategi for hvordan samfunnet skal øke kompetansenivået for flest mulig, melder Kunnskapsdepartementet. Det er KD selv som har lederrollen i arbeidet.

Høyere utdanning er nøkkelen, sammen med nødvendig etter- og videreutdanning.

Unges vilje til å ta høyere utdanning er stor. Til enhver tid er 2,5 prosent av arbeidsstyrken nyutdannede.  OECD peker på at arbeidslivet har problemer med å rekruttere riktig utdannet arbeidskraft og at etter- og videreutdanningstilbudet er mangelfullt.  

Statsråden har gjentatt ved flere anledninger at Norge ikke kan bli billigst, men må bli smartest.

 – Vi må legge til rette for at hver enkelt skal kunne bruke sine evner best mulig. En samlet nasjonal strategi vil bidra til å gi mennesker nye muligheter og samtidig skape økt verdiskapning og høyere produktivitet i samfunnet, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Svak realfagsinteresse
NHOs og Kristin Skogens Lunds klare melding er at landet må slutte å tilby studieprogram som arbeidslivet i liten grad etterspør.

Men ifølge en undersøkelse referert av NTB svarer kun 34 prosent av norske 15-åringer at de kunne tenke seg en naturvitenskapelig karriere.

Men stor søkning
I fjor var det dobbelt så mange søkere til teknologi- og realfagsplasser som det var studieplasser til.

Primært er det mangel på femårige masterutdanninger for sivilingeniører. Det er lengre mellom søkerne på treårige høyskoleutdanninger i distriktene. Studenter vil helst bo i de større byene.

Det har tidligere blitt hevdet at Norge kommer til å mangle 16 000 ingeniører. Men SSBs framskriving mot 2030 hevder det er ikke blir en ingeniørmangel i framtiden. Realfagssatsingen har virket, og det blir rekruttert flere utenlandske ingeniører, tror SSB.

Science City
UiB, sammen med partnere, ønsker å etablere Science City med EnTek-bygget til beregnede 1,1 milliarder kroner på Nygårdshøyden. Planen er å bli et supplement til NTNUs populære sivilingeniørutdanning og en tekno-klynge à la SINTEF.