Karrierepolitikk er et lederansvar. Dette var budskapet til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da Universitets- og høgskolerådet tirsdag la fram et notat med tilrådinger om hvordan institusjoner best kan ta vare på sine tilsatte. Arkivfoto: Dag Hellesund
Karrierepolitikk er et lederansvar. Dette var budskapet til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da Universitets- og høgskolerådet tirsdag la fram et notat med tilrådinger om hvordan institusjoner best kan ta vare på sine tilsatte. Arkivfoto: Dag Hellesund

- Se til Cambridge og Oxford

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier ledere og styrer må ta ansvar for å utvikle institusjonenes karrierepolitikk.

Torsdag ble notatet «Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren» lagt frem på en konferanse i Oslo.

Arbeidsgruppens viktigste råd til en helhetlig karrierepolitikk:

En god karrierepolitikk:

  • Må eies av institusjonsledelsen, men forvaltes i et samspill mellom personal/HR, forskningsavdeling, fakulteter og enheter.
  •  Handler om hele karriereløpet, fra ph.d. til professor, og om alle fire lovpålagte oppgaver.
  • Forutsetter en bevisst og målrettet rekrutteringspolitikk. Dette legger grunnlaget for god karriereoppfølging.
  • Må knesette internasjonal rekruttering som norm. Internasjonale utlysninger, bruk av innstegsstillinger og andre tiltak for rekruttering av toppforskere er viktige virkemidler.
  • Må sikre bedre oppfølging av postdoktorer og eksternt finansiert ansatte
  • Er ikke bare et institusjonsansvar. Den enkelte vitenskapelig ansatte må ta sin del av ansvaret for egen karriereutvikling.
  • Er avgjørende for å utvikle verdensledende miljøer, men skal også bidra til god karriereutvikling for alle vitenskapelige ansatte, uansett nivå og fagfelt.

Kilde: Notatet Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Her var både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad til stede

Ber norske UH-ledere se til de beste
Ifølge Forskerforum.no ba kunnskapsministeren norske UH-ledere om å se til hvordan toppinstitusjoner i utlandet arbeider med å rekruttere de beste, samt å gi gode utviklingsmuligheter til de som er tilsattt.

– Hvis man ser til Cambridge og Oxford eller andre kjente, ledende institusjoner så er det påfallende hvor stor vekt de legger på rekruttering og kompetanseutvikling. Slike tiltak må bli normalen her hjemme også, og ikke bare gode eksempler, sa Torbjørn Røe Isaksen ifølge Forskerforum.

Skal Norge være i stand til å løse sentrale samfunnsutfordringer, må kvaliteten i akademia være på topp, mener han.

Arbeidsgruppens råd: Alle tilsatte bør ha karriereplan
UiB-professor Roland Jonsson har vært sentral i arbeidet med notatet. I et intervju med På Høyden sier han at alle vitenskapelig tilsatte, fra stipendiat til professor, faste eller midlertidig tilsatte, bør han en plan for karriereveien de skal gå.

Kunnskapsministeren mener utvikling av en karrierepolitikk er et lederansvar.

– Det er et lederansvar å tenke strategisk for å tiltrekke seg de beste talentene. Norge ligger bak andre land når det gjelder å ha en bevisst karrierepolitikk, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.