<span class="caps">CISMAC</span> har forskergrupper i både Norge, Asia og Afrika. Senteret forsker på mor og barn-helse, og prøver å måle virkningen av ulike helsetiltak. Bildet er fra Uganda. Foto: Kim Andreassen, UiB
CISMAC har forskergrupper i både Norge, Asia og Afrika. Senteret forsker på mor og barn-helse, og prøver å måle virkningen av ulike helsetiltak. Bildet er fra Uganda. Foto: Kim Andreassen, UiB

Får finansering for fem nye år

Publisert

Alle de tre UiB SFF-ene får finansiering også for de fem siste årene. Men Senter for forsking på mødre- og barnehelseintervensjoner måtte ha en ekstrarunde først.

– Det var en veldig profesjonell evaluering, utført av forskere som tydelig kjenner feltet, sier Halvor Sommerfelt.

Han leder CISMAC, SFF-en med navnet «Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner». Denne uken kom meldingen fra Forskningsrådet at alle de tretten Sentrene for fremragende forskning (SFF) som hadde oppstart i 2013 nå har bestått midtveisevalueringen og får finansiering også for den siste femårsperioden.

Allerede for flere måneder siden fikk sentrene midtveisevalueringen, som er gjennomført av internasjonale eksperter. For fire av sentrene var konklusjonen at selve organiseringen av sentrene kunne vært gjort på en mer hensiktsmessig måte, skriver Forskningsrådet på sine nettsider. Disse sentrene måtte levere inn en revidert strategi.

Et av sentrene som måtte gjøre dette var CISMAC. Ekspertgruppen pekte på to områder der det særlig var rom for forbedring: En bedre horisontal kommunikasjon mellom forskergruppene og en klarere fokusering på definerte forskningsoppgaver.

I tre verdensdeler

CISMAC har forskergrupper både i Norge, i Afrika og Asia.

– Vi er den første, og jeg tror også eneste, SFF-en som er så geografisk spredt. Forskningsrådet kaller et slikt senter et konsortium eller et virtuelt senter, sier Sommerfelt.

Dette gir noen utfordringer.

– Vi kan heldigvis bruke mye elektronisk kommunikasjon, men det er viktig å komme sammen til fyssike møter også. Det er tidkrevende og dyrt, men vel verdt investeringen, ikke minst for å sikre samarbeidet mellom de ulike forskningsgruppene, sier Sommerfelt.

Han sier at organisering og kommunikasjon mellom forskergruppene var noe som var debattert internt også før senteret fikk midtveisevalueringen. Nå arrangerer CISMAC webbaserte seminarer, webinar,  der forskerne oppdaterer hverandre på forskningsaktivitet og -resultater. I tillegg presenterer internasjonalt anerkjente forskere relevante metoder på slike webinarer.

– På bakgrunn av tilbakemeldingen om klarere fokusering har vi nå droppet to studier som var på planleggingsstadiet og satser heller på å konsolidere eksisterende studier og å initiere nye studier som passer godt med vårt hovedfokus, sier Sommerfelt.

Han innrømmer at det var mye arbeid å lage en ny strategi.

– Men ettersom evlueringen ga viktige og konstruktive innspill til hvordan CISMAC kan styrke sin forskning og kompetansebygging mener jeg arbeidet var verdt investeringen.

Birkelandssenteret: Utmerket

Selve forskningen ved CISMAC får karakteren «excellent». Det er også samlekarakteren til Birkelandssenteret for romforskning. Senteret har fått mye omtale denne våren, blant annet fordi et UiB-utviklet instrument ble sendt ut i verdensrommet i påsken.

I evalueringen får både Nikolai Østgaard, som leder senteret, organiseringen og forskningsresultatene skryt: Et forskningssenter i verdensklasse, med en synlig leder som har stor autoritet og som kommuniserer tydelig, heter det.

Det tredje UiB-senteret som har blitt evaluert nå er Senter for kreftmarkører (CCBIO). Det er et stort senter, og får skryt for høg kvalitet på den forskningen de har gjennomført så langt. Men komiteen ønsker mer fokus og færre forskningsprosjekter i den siste femårsperioden. Karakteren blir veldig bra til utmerket.

UiB har også en fjerde SFF: Centre for Early Sapiens Behaviour. Dette senteret ble opprettet i 2017.