Onsdag forlot <span class="caps">RV</span> Kronprins Haakon La Spezia. Fredag morgen var skipet nord for Balearene. Turen til Bergen er planlagt uten stopp underveis. Forskningsisbryteren kan seile i 65 døgn i marsjfart uten å bunkre. Rekkevidden er 15 000 nautiske mil.
Onsdag forlot RV Kronprins Haakon La Spezia. Fredag morgen var skipet nord for Balearene. Turen til Bergen er planlagt uten stopp underveis. Forskningsisbryteren kan seile i 65 døgn i marsjfart uten å bunkre. Rekkevidden er 15 000 nautiske mil.

Nå er Kronprinsen på vei

Forsknings-Norges nye polare stolthet, isbryteren og forskningsfartøyet Kronprins Haakon, er på vei over Middelhavet. I løpet av våren venter det tester i metertjukk is.

Onsdag la Kronprins Haakon endelig ut fra La Spezia i Italia, der skipet har blitt bygd på Fincatieri sitt Muggiano-verft. Skipet skal etter planen gå til Bergen uten anløp, og er ventet inn 30. desember. Leveringen er halvannet år forsinket, og mannskapet om bord er leid inn av verftet, for nybygget er ennå ikke overtatt av eierne, som blir Polarinstituttet og Universitetet i Tromsø.

Testing, testing, testing

Kronprins Haakon blir Norges første isgående forskningsfartøy, og det er store forventninger til nyanskaffelsen til 1,4 milliarder kroner.

Kronprins Haakon

Design: Rolls-Royce
Verft: Fincantieri (La Spezia i Italia og ferdigstilling Vard Langsten)
Pris:1,4 milliarder kroner
Lengde: 100 meter
Bredde: 21 meter
Dypgang: 8,5 meter
Køyeplass: 55 personer (38 kabiner)
Toktlengde: 15.000 NM - seks uker i islagte farvann
Isklasse: Polar Class 3 (operasjon i 2-årig is)
Bruttotonn: 10.900
Hastighet: 10-12 knop
Framdriftssystem: Diesel-elektrisk
Motorer: 2 x 4100 ekW/720 rpm dieselgeneratorer, 2 x 2750 ekW/720 rpm, dieselgeneratorer, 1 x 1 MW LNG-drevet generatorsett
Propeller: 2x5 MW azimuth-propeller, 2 baugthrustere (900 og 1400 kW)

Kilde: tu.no og Polarinstituttet

– Alt er stort sett i orden, men det gjenstår likevel mye arbeid, og det pågår på turen, forteller rederisjef Per Wilhelm Nieuwejaar. Skipet kan følges underveis.

Vel framme i Bergen venter det mer klargjøring, testing og justering. En del arbeid skal også gjøres ved verftet Vard Langsten i Tomrefjord på Sunnmøre.

– Vi skal ikke overta før i februar, og vi har valgt å ikke ha noe mannskap om bord før det, sier Nieuwejaar.

Store krefter

Forsknings-ROV’en Ægir 6000 skal brukes om bord, og vinsjer og annet utstyr til denne må tilpasses. Skipet skal også til verftet Vard Langsten for utrustning, og her skal også motorkraften bli testet. Fire dieselmotorer leverer til sammen 14 megawatt, og 8 av disse kan tas ut gjennom propellene.

– Dette er krefter som kan slepe en 200 000-tonner, forteller Nieuwejaar.

Kontrakten ble inngått for fire år siden, og underveis har det oppstått uenigheter. Verftet mener blant annet at de første tegningene var for dårlige, og har brukt nær et år på å lage nye, detaljerte arbeidstegninger, skriver tu.no.

Men dette er ikke unormalt, sier Nieuwejaar.

– Dette er tunge prosesser og kompliserte kontraktsopplegg, så at slikt kan skje er ikke noe uvanlig.

 

 

Kronprins Haakon er utstyrt med helikopterdekk og hangar, slik at mannskap og utstyr kan transporteres ut fra skipet når det ligger i isen. Foto: Stig Vågenes

Testes i metertjukk is

Den virkelige testen kommer først i mars-april. Da skal skipet inn og bryte tjukk is.

– Vi må finne en fjord der det er en blanding av is fra ferskvann og saltvann. Den må være jevn, og en meter til halvannen tjukk. Det er helst inni fjordene du får is som er så jevn og glatt, så Øst-Grønland eller området nord for Svalbard er mest aktuelt, tror Nieuwejaar.

Mye annet vitenskapelig utstyr skal også testes ut før det første vitenskapelige toktet starter 1. mai.

Kronprins Haakon har isklasse Polar Class 3, som er det tredje høyeste av sju isklasser. Det skal gjøre det mulig for fartøyet å operere i toårig is med innslag av flerårig is.

– Det viktigste med isklassen er kanskje at du har muligheten til å slå deg ut og komme deg hjem, sier Nieuwejaar.

Når skipet skal testes i isen for første gang er det ikke tilfeldig at det skjer på våren: Da er isen tjukkest. Og om testen skulle gå dårlig er det ikke så lang tid før isen vil smelte og slippe løs Kronprins Haakon.

Mye er klart, men langt fra alt. Og standarden bør være bra når innkjøpet koster 1,4 milliarder kroner. Foto: Stig Vågenes