Universitetet i Bergen har et sterkt petroleumsforskermiljø, og videreførte i 2014 avtalen med Statoil for fire nye år.
Universitetet i Bergen har et sterkt petroleumsforskermiljø, og videreførte i 2014 avtalen med Statoil for fire nye år.

Etikkrådet er klart

Dersom petroleumsforskning hindrer omstillingen til en grønnere energi vil den være uetisk, konkluderer NENT.

I januar i år fikk Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) en henvendelse fra rektoratet ved Universitetet i Bergen, som ønsket at etikkomiteen skulle vurdere om petroleumsforskning er uetisk eller ikke.

Dette skjedde etter at debatten omkring avtalene mellom UiB og Statoil hadde pågått over lengre tid, både i På Høyden og i riksmediene.

I januar ba UiBom å foreta en etisk gjennomgang av de ulike problemstillingene ved petroleumsforskning.

I forarbeidet med uttalelsen har NENT  fått innspill fra en rekke institusjoner. Nå er etikkrådet klart.

FNs klimamål er overordnet
- Problemstillingene som reises berører i hovedsak normer om forskningens samfunnsansvar. Rådene er først og fremst gitt til universitetene og andre forskningsinstitusjoner, men gjelder også generelt. Kort oppsummert er hovedkonklusjonen at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål som Norge har forpliktet seg til ikke kan nås, sier komitéleder Øyvind Mikkelsen i en pressemelding.

Ber universitetene gå i seg selv
NENT ber universitetene ta en grundig gjennomgang av oljeforskningen.

- Universitetene og forskningsinstitusjonene bør foreta en grundig gjennomgang av sin aktivitet innen petroleumsforskning. De bør reflektere over om forskningsporteføljen og -aktiviteten er balansert i forhold til kravet om aktiv handling for en omstillingsprosess med hensyn på miljøaspekter og miljøvennlige energikilder, sier Mikkelsen.

- Målet om bærekraftig utvikling og anvendelsen av føre var-prinsippet krever bidrag fra forskersamfunnet, så vel som politiske myndigheter og næringslivet. Universitetene har et særlig ansvar som kunnskapsprodusent og kunnskapsbærer.

–Et stort ansvar
Mikkelsen fremhever at de forskningsfinansierende instansene har et stort ansvar, de må sikre at forskning som bidrar til omstillingen prioriteres, og de må gjøre en større innsats for å samkjøre norsk forskning innen dette feltet.

NENT fritar heller ikke petroleumsselskapene for ansvar:

- Universitetene må bidra med ny kunnskap samt være en pådriver for omstilling gjennom å presse på for å prioriterealternative satsningsområder. Petroleumsnæringen har også en rolle i omstillingsprosessen.

Les hele uttalelsen her.

Saken oppdateres