<span class="caps">NSD</span> tar skyen i bruk når de skal lage et nordisk register over publikasjoner og publikasjonskanaler.
NSD tar skyen i bruk når de skal lage et nordisk register over publikasjoner og publikasjonskanaler.

NSD skal skape nordisk sky

NSD skal lage et felles nordisk kanal- og publikasjonsregister, som skal ligge i skyen.

– Foreløpig er det lagt opp til at registeret etter første utviklingsfase skal bestå av søke- og oversiktsmodul over kanaler i Norden, med informasjon fra registrene i Finland, Danmark og Norge. Utviklingsarbeidet er i gang hos NSD og vil fortsette ut 2017, sier seksjonsleder ved NSD, Kristin Gåsemyr, i en pressemelding. 

NSD driver allerede to registre om vitenskapelig publisering: Register over publiseringskanaler og ERIH PLUS. Disse inneholder flere tusen forskningstidsskrift, forlag og bokserier fra forskjellige deler av verden. 

NordForsk og Nordisk ministerråd bidrar med støtte til prosjektet.