Det ble mager fangst for UiB i dagens tildeling av sentre for forskningsdrevet innovasjon. Men UiB er med som partner på to nye sentre, blant annet om lukkede oppdrettsanlegg. Foto: Jan Eirik Jensen, Marine Harvest
Det ble mager fangst for UiB i dagens tildeling av sentre for forskningsdrevet innovasjon. Men UiB er med som partner på to nye sentre, blant annet om lukkede oppdrettsanlegg. Foto: Jan Eirik Jensen, Marine Harvest

UiB-søknader gikk ikke inn

Publisert

UiB blir ikke vertskap for noen nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), men er med som partner på to.

Verken nyskapende journalistikk, grønn skipsfart, skreddersydd behandling mot revmatisme eller senter for havovervåking fristet Forskningsrådet nok til at de ville satse på nyskapning ved Universitetet i Bergen. 

SFI-ordningen

Et overordnet mål for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer.
SFI skal:
• Stimulere bedrifter til innovasjon gjennom økt satsing på langsiktig forskning, og gjøre det
attraktivt for bedrifter som arbeider internasjonalt å etablere FoU-virksomhet i Norge.
• Skape aktivt samarbeid mellom innovativt næringsliv og framstående forskningsmiljøer.
• Fremme utvikling av næringsrettede forskningsmiljøer som ligger i den internasjonale
forskningsfronten og som inngår i sterke internasjonale nettverk.
• Stimulere til forskerutdanning på områder som er viktige for næringslivet og til forskningsbasert kunnskaps- og teknologioverføring.

Kilde: Forskningsrådet

Deltakerne i Ctrl AQUA
Nofima, Uni Research , Universitetet I Bergen, NTNU, Gøteborgs univeristet, Freshwater institute

Marine Harvest, Grieg Seafood, Lerøy Vest, Cermaq Norway, Bremnes Seashore, Firda Sjøfarmer, Smøla Klekkeri og Settefisk, Kruger Kaldnes, Oslofjord Ressurspark, Storvik Aqua, Aquafarm Equipment, Marine Producers Norge, Pharmaq Analytiq, Pharmaq.

Men UiB erlikevel med som partner på to nye SFI'er:

  • Big Insight, Statistics for the knowledge economy. Norsk Regnesentral er vertsinstitusjon, og målet er å skape nye statistiske metoder og verktøy som kan hjelpe privat og offentlig sektor å håndtere store og komplekse datasett, såkalt <<big data>>. UiO og UiB er forskningspartnere på senteret. 
  • Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture (CtrlAQUA). Dette senteret skal utvikle lukkede oppdrettsanlegg for å redusere problem med dødelighet og lakselus, og korete ned produksjonstiden for oppdrettslaks. Nofima AS er vertsinstitusjon, mens UiB, NTNU og UiB-eide Uni Research er forskningspartnere. 

Hovedstyret i Forskningsrådet valgte ut 17 av de 57 søknadene da de i dag tok avgjørelsen. Samlet vil de nye SFI'ene får en støtte på rundt 1,6 milliarder kroner, og det vil bli forsket for over tre milliarder. 

– Vi er stolte over de 17 nye Sentrene for forskningsdrevet innovasjon Norge nå har fått. Kvaliteten på søknadene har vært på et svært høyt nivå. Disse sentrene som består av forskningsintensive bedrifter og forskningsmiljøer vil bidra til å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet. 

Lukket framtid
CtrlAQUA skal jobbe fram lukkede oppdrettsanlegg, og både fiskehelse og teknologiske løsninger må forskes nærmere på. 

– Dette var svært gode nyheter. Vi vet at det alltid er høyt nivå på kandidatene til SFI-ene, så jeg er veldig godt fornøyd med å komme gjennom nåløyet, sier seniorforsker Sigurd Handeland i Uni Research Miljø i en pressemelding fra Uni.

SFI-en er planlagt på tre området, og Uni Research skal særlig jobbe med produksjonsbiologi. Optimalisering av vekst, god helsetilstand og velferd for fisken vil være sentralt.

Mindre svinn og bedre helse
– Vi har allerede tre års erfaringer å bygge på. Med utgangspunkt i resultatene hittil, håper og tror jeg vi vil få bekreftet antakelsene om at lukkede systemer i hvert fall vil være en veldig god løsning for fisken inntil den veier 1 kilo, sier Handeland.

Frem til laksen veier 1 kg har prosjektet Optimalisert smoltproduksjon hatt et svinn på mindre enn 1 prosent. Til sammenligning er 10-12 prosent vanlig i et vanlig sjøanlegg. 

Håpet er at man etterhvert kan få til lukkede sjøanlegg frem til laksen er 4 kg. 

UiB er fra før vertskap for lakselussenteret.