Per Eystein Lønning og Stian Knappskogs arbeid ved Mohn kreftforskningslaboratorium ved Haukeland Sykehus har resultert i en studie publisert i tidsskriftet Cancer Cell. Foto: Kim E. Andreassen/UiB
Per Eystein Lønning og Stian Knappskogs arbeid ved Mohn kreftforskningslaboratorium ved Haukeland Sykehus har resultert i en studie publisert i tidsskriftet Cancer Cell. Foto: Kim E. Andreassen/UiB

UiB-forskning kan gi bedre kreftbehandling

Arbeidet til Stian Knappskog og Per Eystein Lønning kan danne grunnlaget for en bedre og mer målrettet behandling av brystkreft.

Hvert år får rundt 3200 kvinner i Norge brystkreft. Om lag 20 prosent av disse får senere fjernspredning. De har dårlige utsikter til bedring.

– Prognosene for disse pasientene er svært alvorlige. Det skjer noe med kreftsvulsten etter at den har spredt seg som gjør den resistent. Spredning til andre organer betyr kronisk sykdom som vi i dag dessverre ikke kan helbrede, sier professor Per Eystein Lønning til VG, som først omtalte studien.

163 kreftpasienter deltok

 Studien har resultert i en artikkel skrevet sammen med de britiske forskerne Lucy Yates og Peter Campbell, og er publisert i tidsskriftet Cancer Cell.

Sammen med seniorforsker Stian Knappskog har Per Eystein Lønning analysert prøver fra 163 pasienter. Studien er gjort ved Mohn kreftforskningslaboratorium ved Haukeland universitetssykehus. Her har forskerne lagret og analysert over tusen prøver fra kreftsvulster. Prøvene lagres i flytende nitrogen i 170 minusgrader.

Har studert genforandringene i kreftsvulster

Ved hjelp av ny teknologi kan forskerne gjøre en bred kartlegging av alle gen som er relevante for sykdommen. Videre har de sammenlignet genforandringene i den første svulsten med genforandringene i spredningssvulsten.

Metoden kan danne grunnlaget for en bedre forståelse av hvilke kreftceller som overlever behandling. De kan også bedre forstå hva som skiller en svulst dannet tidlig i sykdomsforløpet fra en svulst dannet sent i sykdomsforløpet.

Dette er nødvendig for å utvikle en målrettet behandling for pasientene, forklarer Lønning til VG.

Det vil også spare pasientene for bivirkninger fra medisiner som ikke biter på sykdommen.

– På sikt tror jeg dagens forskning vil føre til at vi blir i stand til å kurere brystkreft med spredning. Jeg vet ikke når det skjer, men jeg er optimist og er sikker på at det vil skje, sier Lønning.