Nils Rune Langeland ble avskjediget fra UiS, og har nå stevnet staten for retten. Men advokatutgiftene må han betale selv. Foto: Marie von Krogh
Nils Rune Langeland ble avskjediget fra UiS, og har nå stevnet staten for retten. Men advokatutgiftene må han betale selv. Foto: Marie von Krogh

Dekket Nedkvitnes advokatregning – Langeland får det ikke

Publisert

Da den oppsagte professoren Arnved Nedkvitne gikk til sak mot sin tidligere arbeidsgi er dekket Forskerforbundet advokatregningene. Nils Rune Langeland får ingen slik støtte.

I desember i fjor avskjediget Universitetet i Stavanger (UiS) den profilerte historieprofessoren Nils Rune Langeland. Dette nekter han å godta, og har derfor stevnet staten for å få avgjørelsen kjent ulovlig.

Meldingene av seksuell karakter Langeland sendte til kvinner i sosiale medier har fått mye oppmerksomhet. Men UiS viste til paragraf 26 i tjenestemannsloven da de avskjediget professoren og mente at Langeland «grovt har krenket sine tjenesteplikter».

- Saken er prinsipiell

Kunnskapsdepartementet, som er klageorgan, opprettholdt vedtaket om å avskjedige Langeland. Det betyr at professoren må møte i retten for å kunne få omgjort vedtaket. Oslo tingrett har satt av fire dager til saken i desember.  

I Nedkvitne-saken dekket Forskerforbundet advokatregningene hans i tingretten og lagmannsretten. Arnved Nedkvitne ble avskjediget etter å ha kommet med ærekrenkelser i en langvarig konflikt.

Men Langeland, som også er medlem av Forskerforbundet, får ikke støtte av fagforeningen sin til rettsaken, bekrefter Forskerforbundet og hans advokat Kjell Brygfjeld overfor Forskerforum.

– De har egentlig ikke gitt noen begrunnelse, bare sagt at han ikke får støtte. Vi mener han burde fått støtte fordi saken er såpass prinsipiell, sier Brygfjeld til Forskerforum.

Dette grunngir han med at Langeland-saken er den første som blir prøvd for retten etter at den nye loven om statens ansatte trådte i kraft i juli i fjor. I tillegg handler saken om en akan-avtale og om forholdet mellom jobb og privatliv. Langeland selv har tidligere sagt til På Høyden at det er alkoholrelaterte episoder kombinert med sosiale medier som har skapt problem for han. Han møtte beruset på jobb etter å ha inngått en akan-avtale med UiS. Dette skal ha vært den utløsende årsaken til avskjedigelsen.

- Sak mellom oss og medlemmet

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp avslår å kommentere saken når Universitetsavisa ringer. Hun viser til at forbundet ikke uttaler seg om medlemssaker.

– Dette er en sak mellom vedkommende medlem og Forskerforbundet, sier hun.

– Men Arnved Nedkvitne fikk støtte fra dere da han anla sak. Fins det noen prinsipiell forskjell mellom hans og Langelands sak?

– Jeg må bare vise til forbundets praksis med ikke å uttale seg om medlemssaker, svarer Avløyp.