Bergensstipendiatene Tone Aspevik og Cecilie G. Gjerde kom begge til finalen i Forsker Grand Prix i fjor. De anbefaler aller som ønsker å bli bedre formidlere å melde seg på. Foto: Ida Bergstrøm
Bergensstipendiatene Tone Aspevik og Cecilie G. Gjerde kom begge til finalen i Forsker Grand Prix i fjor. De anbefaler aller som ønsker å bli bedre formidlere å melde seg på. Foto: Ida Bergstrøm

Tone fikk fast jobb, Cecilie lærte å sikte høyere

Onde tunger hvisker om vulgarisering av vitenskapen og om et showpreget forsker-Idol. Men for Cecilie G. Gjerde og Tone Aspevik har Forsker Grand Prix-deltagelsen betydd klare karrieresprang.

– Jeg har blitt stoltere over arbeidet mitt. Forsker Grand Prix lærte meg at det er lov å sikte høyere.
Det sier stipendiat Cecilie G. Gjerde fra Det medisinsk-odontologiske fakultet til På Høyden.

Forsker Grand Prix:

Forsker Grand Prix er en del av Forskningsdagene.

Deltakerne er stipendiater som er i gang arbeidet med doktorgraden sin, men har ennå ikke disputert.

Deltagerne får hjelp med presentasjon, sceneopptreden og stemmebruk.

Fristen for å melde seg på Forsker Grand Prix går ut 13. mai.

I doktorgraden sin forsker hun på hvordan stamceller fra pasientene kan brukes til å bygge nytt kjevebein.

I fjor ble hun kåret til vinner av formidlingskonkurransen Forsker Grand Prix.

Vant på vegne av instituttet
Blant meritterte professorer som nærmest segner under vekten av sin egen impact factor, kan det å vise seg fram på en populær arena være uglesett. Dette var også noe Cecilie Gudveig Gjerde tenkte på.

– Jeg var jo med på et slags forsker-Idol. Men jeg følte jeg vant på vegne av hele instituttet. Og alle var med og feiret meg. Etterpå kom en av professorene til meg og sa: Hvis noen våger si noe negativt til deg, kan du bare referere til meg. Så skal jeg svare dem, sier hun og ler.

For en phd-student som sitter på et trangt kontor og føler seg litt alene, er det nydelig å delta

Påmeldt ved en feil
Hun hadde egentlig ikke lyst til å være med. Mente det ville ta for mye tid. Ønsket ikke å konkurrere. At hun meldte seg på, skyldes en feiltagelse.

– Jeg fikk en mail om Forsker Grand Prix, og trodde det var slik at alle måtte melde seg på, sier Cecilie G. Gjerde til På Høyden.

I dag er Cecilie G. Gjerde veldig glad for at hun tok utfordringen.

– For en phd-student som sitter på et trangt kontor og føler seg litt alene, er det nydelig å delta. Du blir riktignok tvunget ut av komfortsonen, men du får proff coaching av omsorgsfulle og flinke folk som hjelper deg å styrke de beste sidene dine. Jeg har blitt flinkere til å spisse budskapet i det jeg vil formidle. Og jeg har blitt flinkere til å være meg selv når jeg foreleser.

Finaleplass og fast forsker-jobb
Stipendiat Tone Aspevik har forsket på hvordan lakserygger og laksehoder kan bli proteinpulver med en grei smak.

Det sikret henne en finaleplass i Forsker Grand Prix i 2015.

Skulle jeg klare meg i forskningsverdenen, måtte jeg skaffe meg noen verktøy

– Hvorfor meldte du deg på?
– Jeg har ikke et utpreget eksponeringsbehov. Men jeg hadde et ønske om å lære å forstå hva som fenger, og å bli bedre på popularisering og formidling, sier Tone Aspevik til På Høyden.

– Fra før hadde jeg lite presentasjonserfaring. Skulle jeg klare meg i forskningsverdenen, måtte jeg skaffe meg noen verktøy.

I juni skal hun disputere. Nylig fikk hun fast jobb som forsker ved matforskningsinstituttet Nofima.

– I Nofima er vi avhengige av å være synlige, sier hun.

Ble en bedre formidler
Treningen hun fikk gjennom Forsker Grand Prix er nyttig, mener hun. Å fortelle en historie som er klar og konsis er nyttig når søknader og pressemeldinger skal skrives. Å kunne formidle forskning til et publikum er avgjørende under den kommende prøveforelesningen og dispuasen.

Gjennom deltagelsen lærte hun mye om å presentere en historie som både er fengende og forståelig.

– Du skal formidle slik at både bestemødre og lillebror på tolv forstår det.

Etter at hun deltok i Forsker Grand Prix, har hun fått mange mediehenvendelser.

– Jeg har fortalt om forskningen min i BA, NRK og Forskning.no. Og jeg har fått flere invitasjoner til å holde innlegg i ulike fora, sier Tone Aspevik.

Vel anvendt doktorgradstid
Hun opplevde at Bergens-deltakerne hadde et godt apparat rundt seg.

– Vi fikk hjelp og coaching fra kommunikasjonsrådgivere og en teaterinstruktør. Jeg fikk hjelp til å snakke om forskningen min på en kort og enkel måte, og lærte mye om presentasjonsteknikk, sier Tone Aspevik.

Deltagelsen i Forskning Grand Prix tok litt tid, vedgår hun. 

– Jeg valgte å prioritere det. Samtidig var det fint å få fokus over på noe annet.