KORTNYTT

Forlenger parkeringstillatelser ved UiB

På grunn av koronasituasjonen er det besluttet at innføring av betalingsparkering ved UiB skal utsettes til 01.01.22.

Fra 01.01.2022 fjernes alle reservert plasser for enheter og det innføres betalingsparkering ved UiB.

Elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter er nå automatisk forlenget ut 2021 i parkeringsappen. Gyldig periode for parkeringstillatelsen står på inngangssiden i appen. Enheter som disponerer reserverte plasser, må selv sørge for at hvitelisting for registreringsnummer er gyldig ut 2021.

Les mer om parkering ved UiB.