Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB, Helge K. Dahle, sier til På Høyden at omstruktureringen av petroleumsutdanningen er noe de har diskutert ved Universitetet i Bergen lenge. Fra og med neste høst trer endringene i kraft.
Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB, Helge K. Dahle, sier til På Høyden at omstruktureringen av petroleumsutdanningen er noe de har diskutert ved Universitetet i Bergen lenge. Fra og med neste høst trer endringene i kraft.

Foreslår å legge ned petroleumsfag og satse hardere på energiomstilling

På Universitetet i Bergen vil de slå sammen to studieprogram til ett integrert masterprogram for å gi studentene en mer helhetlig inngang til fremtidens omstillingutfordringer.

Publisert

I styrepapirene til Universitetet i Bergens styremøte førstkommende torsdag varsler Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet at bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi legges ned fra og med høsten 2020.

Som erstatning ønsker fakultetet å tilby en integrert og femårig mastergrad i energi, som inkluderer petroleumsteknologi og dagens sivilingeniørprogram i energi.

Har diskutert dette lenge

Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB, Helge K. Dahle, sier til På Høyden at dette snarere dreier seg om en omstilling heller enn en nedlegging. Samtidig bekrefter han at selve bachelorprogrammet i petroleumsfag avvikles fra og med neste høst.

På denne måten tror vi at studentene vil kunne tilegne seg en solid naturvitenskapelig kompetanse, og få mer relevant kunnskap for en bransje i omstilling

Helge K. Dahle
Dekan, UiB

— Dette er noe vi har diskutert på fakultetet relativt lenge. Nå ønsker vi å kunne tilby en mer helhetlig energiutdanning ved å slå sammen petroleumsfaget og sivilingeniørprogrammet som har fokusert på fornybar energi, forklarer Dahle.

Resultatet blir altså et nytt studieprogram i energi, som vil ha innslag både av petroleumsfag og det Dahle kaller forståelse for omstilling av energisystemer.

— På denne måten tror vi at studentene vil kunne tilegne seg en solid naturvitenskapelig kompetanse, og få mer relevant kunnskap for en bransje i omstilling. Vi ser at søkertallene til petroleumsfag har dalt de siste fem årene, og det er noe vi ser på som en mulighet til omstilling. Det har jo ingen hensikt å tilby et studieprogram der det knapt er søkere, poengterer Dahle.

Søkertallene har stupt

Søkertallene dekanen sikter til er følgende: I 2013 var det over 470 søkere til bachelorprogrammene petroleumsteknologi og geovitenskap. I 2019 var det i underkant av 10 førsteprioritetssøkere til førstnevnte fag, mens til geovitenskap var tallet 35.

Dahle føler seg trygg på at søkertallene til det nye masterprogrammet vil stige betydelig allerede fra og med neste år.

— Absolutt. Jeg er heller ikke bekymret for søkertallene til geovitenskap. Dette er et fag som er svært viktig for veldig mange aspekter av samfunnet. Og vi trenger fortsatt geologer til oljenæringen, la det være sagt, kommer det fra Dahle, som understreker følgende til slutt:

— Når det gjelder petroleumsteknologi så ønsker fagmiljøene å omstille seg. Det har med klimaendringene å gjøre.