Dr. Peter Messerli holdt SDG-forelesning i Universitetsaulaen. Han er direktør for Centre for Development and Enviroment of The University of Bern og medforfatter av FNs globale bærekraftige rapport.
Dr. Peter Messerli holdt SDG-forelesning i Universitetsaulaen. Han er direktør for Centre for Development and Enviroment of The University of Bern og medforfatter av FNs globale bærekraftige rapport.

FN ser til studenter for å redde verden

Dr. Peter Messerli mener universiteter og studenter har et stort potensial i jobben med å få verden til nå FNs bærekraftige mål.

Publisert

I september i fjor ble den globale bærekraftsrapporten lansert i FN. Den påpekte at verden står overfor enorme utfordringer når det kommer til bærekraft. Dr. Petter Messerli er en av forfatterne i rapporten. Han finner trøst i fremtiden hos studentene.

FNs bærekraftsmål

 1. Utrydde fattigdom.
 2. Utrydde sult.
 3. God helse.
 4. God utdanning.
 5. Likestilling mellom kjønnene.
 6. Rent vann og gode sanitærforhold.
 7. Ren energi for alle.
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
 9. Innovasjon og infrastruktur.
 10. Mindre ulikhet.
 11. Bærekraftig byer og samfunn.
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon.
 13. Stoppe klimaendringene.
 14. Liv under vann.
 15. Liv på land.
 16. Fred og rettferdighet.
 17. Samarbeid for å nå målene.

— Jeg har stor tro på at universitetene og studentene er det den viktigste vektstangen i arbeidet med FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG). På fire år kan du utdanne folk som vil gå inn i det offentlige og næringslivet med kunnskap og kompetanse som kan brukes i samfunnet. Det er et stort potensial der, sier han til På Høyden.

Torsdag var han på plass i Universitetsaulaen i Bergen for å holde årets SDG Bergen forelesning på bærekraftskonferansen med samme navn. Der ble han introdusert som en som står i spydspissen for det globale akademiske miljøet i kampen mot en bærekraftig verden.

— Nå ser vi at samfunnet er enig at noe må gjøres, da må vi snu teleskopet og spørre hva som er løsningen. Det er forskjell på å ha kunnskap om problemet og ha kunnskap om hva som må gjøres. Det kan vi finne med at studenter stiller spørsmål, internasjonal agenda eller samlinger som dette, alt trengs, sier han.

Studenter utfordret universitetet

FN har 17 bærekraftmåls der målet er å løse alle innen 2030. Utrydde sult, stoppe klimaendringene og fred og rettferdighet er bare tre av målene som står på listen. I foredraget sitt påpekte Messerli at man må se på alle utfordringene samlet.

— Klimaendringene er et spørsmål som handler om bærekraft. Du kan ikke løse problemet alene uten å se på helheten. Da må man se på endringen av fundamentale ting som økonomi, mat og energi, påpeker han.

Han trekker frem et eksempel fra University of Bern i Sveits der han jobber. Der kjempet studenter for å få ny kunnskap i undervisningen.

— Studentene i økonomi hadde bøker som var 30 år gamle. Det er bøker som refererer til en verden for 30 år siden og skal forme kunnskapen for de neste 30 år også. Det er fryktelig lang tid i en verden som trenger nye og bedre ideer. Derfor krevde studentene nye bøker, forteller han.

— Vårt ansvar

SDG-konferansen fortsetter både torsdag og fredag med flere ting på programmet. Alt tar utgangspunkt i FN sine 17 bærekraftsmål og agenda 2030. Konferansen ble åpnet av rektor Dag Rune Olsen.

Rektor Dag Rune Olsen, Nikolai Astrup og Dr. Peter Messerli
Rektor Dag Rune Olsen, Nikolai Astrup og Dr. Peter Messerli

— Kunnskapen vokser raskt og det er vårt ansvar. Derfor er vi samlet her i dag for å gi den kunnskapen slik at vi kan gå fra ingen handling til handling, sier Olsen.

Under åpningen var i tillegg Nikolai Astrup (H) som tidligere i januar fikk oppgave å følge opp FNs bærekraftmål i Norge.

— Mitt favoritt mål er nummer 17, samarbeid for å nå målene. Vi trenger invasjon, partnerskap, akademi og alle med, sa han til forsamlingen.